Vaccinexpert kommenterar 6 påståenden om immunitet: "Personer som haft covid-19 reagerar starkare på vaccinet"

Mika Rämet, direktör för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet, säger att ingen borde utsätta sig för smitta med avsikt. Bild: Catariina Salo/SPT/Tammerfors universitet

Personer som har haft covid-19 löper större risk att få vanliga bieffekter av vaccinet, på samma sätt som den andra dosen coronavaccin i medeltal leder till starkare bieffekter än den första.

Coronavaccinerna skyddar samhället och individer, men vaccinerna fortsätter att vara ett omdiskuterat ämne.

Mika Rämet, direktör för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet, ger sin syn på sex påståenden om bland annat mRNA-vacciner, immunitet och riskerna med att utsätta sig för smitta.

I grova drag innebär budbärar-RNA-tekniken (mRNA) att instruktionsmolekyler bär information om det spikprotein coronaviruset använder till människans celler. Med hjälp av mRNA-informationen kan cellerna börja bygga sitt immunförsvar mot corona.

Påstående 1: Skyddet som vaccinationerna ger avtar så snabbt att vi kommer att behöva nya boosterdoser två gånger om året.

– Det är osannolikt att vi skulle behöva kontinuerliga boosterdoser med ett halvt års mellanrum. Att det behövs en tredje dos är ändå ingenting ovanligt, flera olika vacciner kräver tre doser för att man ska få ett långvarigt skydd, säger Rämet.

Rämet ser det som troligt att det kommer att ges en tredje dos av coronavaccinet åt alla. Det är någonting som den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) nu funderar på.

Påstående 2: mRNA-vaccinernas effekt avtar snabbare än traditionella vacciner, eftersom immunförsvaret endast reagerar på ytproteinet.

– Om man jämför med vacciner i vaccinationsprogrammet som innehåller försvagade virus, till exempel vacciner mot röda hund eller vattkoppor, så ger coronavaccinerna inte ett lika långvarigt skydd.

Det stämmer alltså att vacciner som innehåller försvagade virus tenderar att ge ett mer långvarigt skydd, medan övriga sorters vacciner ofta kräver boosterdoser. Eftersom coronavaccinerna inte innehåller levande virus är det enligt Rämet ingen överraskning att det behövs flera doser.

– Egentligen har mRNA-vaccinerna gett ett förvånansvärt bra skydd med tanke på att det handlar om luftvägsinfektioner, till och med bättre än förväntat. Det är också bra att minnas att skyddet mot att insjukna allvarligt avtar långsammare än skyddet mot milda symtom.

Påstående 3: De kinesiska vaccinerna innehåller själva viruset och ger därför ett mer långvarigt skydd.

– De kinesiska vaccinerna innehåller inaktiverade, alltså döda, virus och inte levande försvagade virus. Så samma sak gäller för dem, effekten minskar med tiden och de kräver också boosterdoser.

Enligt Rämet finns det i nuläget inga coronavacciner som innehåller försvagade virus.

Påstående 4: En person som har tillfrisknat efter covid-19 har bättre immunitet än en fullt vaccinerad person.

– Idén med vaccinet är att man inte ska behöva insjukna för att få skydd mot smitta. Vi vet också att en person som har varit sjuk får ännu bättre skydd efter att ha fått vaccinet.

Rämet påminner om att relativt unga vuxna också har behövt sjukhusvård och att covid-19 har varit den vanligaste dödsorsaken bland personer i åldern 35–54 i USA under hösten.

– Det lönar sig inte att försöka få immunitet genom att utsätta sig själv för smitta i stället för att ta vaccin.

Påstående 5: Det lönar sig att insjukna i covid-19 om man redan har fått två doser vaccin, eftersom det kan ge ett mer långvarigt skydd.

– Ingen borde utsätta sig för smitta med avsikt.

Rämet säger att om man råkar bli smittad efter att man vaccinerat sig så är kroppen förberedd på det och riskerna är lägre. Smittan får också immunförsvaret att bilda ett mer effektivt skydd.

– Men mitt under den pågående epidemin så är det inte en bra idé för någon att utsätta sig för smitta eftersom man bland annat riskerar att smitta andra.

Påstående 6: Personer som har haft covid-19 kan få värre bieffekter av vaccinet, eftersom immunförsvaret reagerar starkare.

– Personer som har haft sjukdomen reagerar starkare på vaccinet, och det kan jämföras med att andra dosen i medeltal ger starkare bieffekter än den första. Samtidigt har de här personerna i genomsnitt högre värden för antikroppar än personer som fått två doser vaccin.

Vanliga bieffekter är huvudvärk, feber och trötthet.

– En intressant preliminär observation är att vaccinet kan minska på långvariga symtom också efter att någon har blivit smittad.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning