Vaccinera, vaccinera, vaccinera

Bild: Mostphoto

Smittspridningen ökar igen, trots att det är mitt i sommaren. Nu är det ungdomar och unga vuxna som får covid-19. Vaccineringen är central samtidigt som vi måste lära oss ett nytt förhållningssätt.

Det är definitivt ett bakslag att antalet smittade nu ökar så klart. Vi trodde och hoppades att sommaren skulle ge oss respit. Det skulle ha gett tid att höja vaccineringsgraden till hösten då smittsp...