Vaccinera barnet mot influensa – och spara pengar

Influensafallen minskar med cirka 60 procent genom vaccinet.Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Varje litet barn som får influensavaccinet sparar samhället drygt sju euro.

Vaccinera ditt barn mot influensa och spara samhällets pengar. Den slutsatsen dras i en doktorsavhandling som har gjorts vid Helsingfors universitet för Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt avhandlingen minskar vårdutgifterna när man vaccinerar småbarn mot influensa.

Forskare Heini Salo uppger att man sparar in vaccinkostnaderna tack vare antalet influensafall man undviker.

När man antar att vaccinet minskar antalet influensafall med 60 procent sparar man uppskattningsvis 7,6 euro i vårdkostnader per vaccinerat barn i åldern 0,5–4 år.

HPV-vaccineringen av flickor sparar vårdutgifter. Nyttan med pneumokockvaccineringsprogrammet är måttliga jämfört med kostnaderna, framgår det också av avhandlingen.

Undersökningarna som ingår i avhandlingen användes som stöd för beslutsfattandet när staten övervägde vilka vacciner som skulle tas med i det nationella vaccineringsprogrammet 2001–2011.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00