Vacciner, försiktighet och förvirring

För EU:s regeringar och folkhälsomyndigheter är det nu en ständigt brännande fråga hur befolkningens förtroende – och därmed vaccineringsvilja – ska upprätthållas, skriver Merete Mazzarella. Bild: Wolfgang Filser/Mostphotos

Myndigheterna har rätt i att vaccinets nytta är stor i förhållande till eventuella biverkningar men här finns en aspekt som trots allt ställer till det: etiskt sett kan skador som vållas av aktivt handlande te sig mer problematiska än skador som vållas av underlåtenhet.

I månadsskiftet januari-februari skrev Tom Chivers, vetenskapsjournalist för nättidskriften UnHerd – om vaccinkriget mellan EU och Storbritannien: "Det finns en gammal judisk vits som Woody Allen berä...