Vacciner bästa sättet att skydda sig mot smittosamma sjukdomar

Bild: Wilfred Hildonen

Har vi börjat ta för givet att inga smittosamma sjukdomar längre kan drabba oss då många familjer väljer bort vaccinationerna för sina barn?

Under de senaste veckorna har vi fått ta del av flera larmrapporter om mässlingsepidemier som härjar på olika håll i Europa. I våras registrerades över 500 nya fall i månaden och i Rumänien har över 30 barn dött i sjukdomen. Här hemma har mässlingen nu i sommar fått fotfäste i Nyslott. Och allt detta helt i onödan.

Vaccinationer räknas till de största hälsoframgångarna i världshistorien. Från att på 1970-talet mindre än 10 procent av alla barn vaccinerades mot de sex vanligaste dödliga barnsjukdomarna har vi i dag varit uppe i en täckning kring 85 procent. För de flesta barnfamiljerna i vårt land har det varit en självklarhet att låta vaccinera sina barn. Men vad håller nu på att hända?

Enligt Unicef ska inga barn behöva drabbas av sjukdomar, som går att förhindra med vaccin. I utvecklingsländerna kan miljontals barn vaccineras på ett par veckor tack vare organisationens välplanerade vaccinationskampanjer med hjälp av hundratusentals frivilliga. "Till fots, på cyklar, motorcyklar, hästar, åsnor eller kameler kämpar vi för att nå ut till varenda unge i varenda by", säger Unicef. Och varenda unges förälder är säkert tacksam och lycklig för denna möjlighet.

I vårt välfärdssamhälle är det behändigt och lätt att få en vaccination. Finland har välövervägda statliga vaccinationsprogram för både barn och vuxna, som alla avgiftsfritt får ta del av. Men har vi börjat ta för givet att inga smittosamma sjukdomar längre kan drabba oss då många familjer väljer bort vaccinationerna för sina barn? Eller är det en följd av de olyckliga narkolepsifallen som gjort föräldrarna oroliga?

Samtidigt som det är självskrivet att både mediciner och vacciner ska vara testade och trygga innan de används ska vi vara medvetna om att riskerna med sjukdomarna och deras följder är mycket större. Vaccinerna i våra program har använts av miljontals människor och under årtiondens lopp har man lyckats bygga upp en trygg risknivå. Det här arbetet får vi inte skrota.

För mig har satsningar på det förebyggande hälsoarbetet alltid varit mycket viktigt. Det sparar pengar och mänskligt lidande. Det här var en av orsakerna till att jag nyligen grundade en parlamentarisk vaccingrupp tillsammans med några andra riksdagsledamöter. Vaccinationer hör till de viktigaste förebyggande åtgärderna inom vår hälsovård, men alla medborgare har kanske inte tillräcklig kunskap om för- och nackdelarna med dem. Gruppen vill höra sakkunniga, sprida information, leda en diskussion grundad på fakta och värna om att vaccinationsprogrammens genomförande inte blir i kläm i den kommande social- och hälsovårdsreformen.

Trots att vi alla bär ansvar för både oss själva och andra att minimera smittorisken för farliga sjukdomar anser jag det ändå för drastiskt att genom lagar och ukaser tvinga medborgarna att vaccinera sig. Till sådana åtgärder har man gått i till exempel Italien och planerar dylika i Tyskland. Jag förlitar mig på att vi finländare självmant eller via saklig upplysning förstår nyttan och vikten av vaccinationer. Vi ska också ha en bättre möjlighet än i dag att följa upp när en tilläggsdos behövs. Jag är säkert inte den enda som har tappat bort mitt gamla vaccinationskort.

Så här i sommar- och fästingtider kan det vara bra att nämna TBE-vaccinet. Efter att ha blivit biten ett antal gånger och av bekanta hört flera skräckhistorier om virusets följder beslöt jag mig förra veckan att ta den första sprutan. Nästa vecka är det dags för den andra dosen.

Veronica Rehn-Kivi, riksdagsledamot (SFP)

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00