Vaccinationsrädslan är förståelig

Med vetskap om Pandemrix-vaccinets följder kan man förstå vaccinationsrädslan!

Det har på senare tid i olika dagstidningar skrivits om att en del föräldrar motsätter sig att deras barn vaccineras. Det finns säkert olika orsaker till det. En mycket förståelig orsak är den narkolepsi som några hundra skolbarn drabbades av som följd av den panikartade vaccinationen mot svininfluensa för snart tio år sedan. Dessa ungdomar har nu ett livslångt lidande, som hindrar dem från mycket som ingår i det vanliga livet.

Naturligtvis finns det beprövade vaccin, som är nödvändiga och livsviktiga. Men med vetskap om Pandemrix-vaccinets följder kan man förstå vaccinationsrädslan!

Lisbeth Giljam Helsingfors

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00