Uutissuomalainen: Två av fem finländare är nöjda med antalet licenser för vargjakt

Bild: HBL-arkiv

Ny webbenkät visar att antalet jaktlicenser för varg delar åsikter. Jord- och skogsbruksministeriet anser att fördelningen är typisk.

Uutissuomalainen har låtit göra en webbenkät om åsikter kring vargjakt. Enligt undersökningen delar vargjaktsfrågan Finland. 38 procent av finländarna anser att det beviljas lämpligt med licenser för att jaga varg, medan 36 procent anser att det skulle få beviljas fler licenser. Mindre än en sjättedel vill att det ska beviljas färre jaktlicenser.

Enligt Naturresursinstitutet Lukes senaste uppskattning finns det 20 vargstammar i Finland. Totalt finns det mellan 108-122 vargar. Året innan fanns det uppskattningsvis 14 stammar och 70-80 vargar.

Resultaten förvånar inte Jord- och skogsbruksministeriets specialsakkunnige Jussi Laanikari. Enligt honom är det en mycket typisk fördelning, skriver Länsiväylä.

Enligt undersökningen är det särskilt den äldre delen av befolkningen, personer bosatta i västra Finland och Centeranhängare som anser att det borde fällas fler vargar.

I gallupundersökningen frågade man om det borde beviljas fler, färre eller lika många jaktlicenser för varg.

Tietoykkönen utförde undersökningen. 1000 personer besvarade webbenkäten.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46