Uutissuomalainen: Många vill utöka myndigheternas rättigheter för att motverka terrorism

Underrättelselagarna ska omfatta datatrafik.Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Nästan hälften av finländarna är beredda att ge myndigheterna friare tyglar när det gäller att läsa privatmeddelande för att förebygga terrorism. Det framgår av en enkät som Uutissuomalainen har låtit göra.

47 procent av de som svarade på Uutissuomalainens enkät skulle ge myndigheterna rätt att läsa medborgarnas privata meddelanden när det handlar om att förebygga terrorism. En tredjedel är av annan åsikt och resten vill inte ta ställning.

De svarandes ålder inverkar på åsikten. Unga generationer förhåller sig betydligt negativare till att utöka myndigheternas rättigheter än äldre. Politiska partisympatier påverkar också. Centerns och Samlingspartiets väljare är ivrigast på förslaget medan de som röstar på Vänsterförbundet är mest kritiska.

Tusen finländare svarade på Uutissuomalainens enkät.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33