Uutissuomalainen: Majoritet av finländare vill skärpa våldtäktslagen

Bild: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Fyra av fem finländare anser att strafflagen borde förändras så att könsumgänge utan den andras samtycke skulle klassas som våldtäkt.

En opinionsmätning som Uutissuomalainen har låtit göra visar att nio av tio kvinnor vill skärpa våldtäktslagstiftningen. 76 procent av männen är av samma åsikt.

Äldre i åldern 60–69 år är mest för en lagändring, medan yngre i åldern 18–29 år är minst för.

Endast 7 procent av de tillfrågade skulle behålla den nuvarande lagen.

Den nuvarande lagens definition av våldtäkt innebär att en person tvingas till sex genom våld eller hot om våld. En person kan också dömas för våldtäkt om den utnyttjar offrets sinnestillstånd. Om personen till exempel är sjuk, rädd, har en funktionsnedsättning eller av någon annan orsak är i en hjälplös situation.

Tusen finländare som fyllt 18 år deltog i undersökningen. Felmarginalen är 3 procentenheter.

Medborgarinitiativet om en samtyckeslag hade i början av december samlat in 55 000 underskrifter.

Läs här HBL:s artikel om vad en samtyckeslag skulle innebära: Samtyckeslag – det här skulle det innebära

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning