Uutissuomalainen: Högskolor gör det svårare för utländska studerande att få stipendier

Helsingfors universitet har halverat mängden läsårsstipendier. Bild: SPT / Ari Sundberg

En enkät som Uutissuomalainen gjort visar att många högskolor redan har skärpt, eller kommer att skärpa kriterierna för stipendier som ska täcka de läsårsavgifter som studerande från utlandet måste betala.

Av dem som svarat på enkäten säger varannan att kriterierna på något sätt ändrats, främst så att pengakranarna dragits åt.

Tre av fyra, eller 76 procent, säger att de inte kommer att förändra sina stipendieförfaranden. 17 procent säger att man kommer att minska på antalet fulla stipendier. Av de svarande säger ingen att man kommer att minska de små stipendiernas antal och storlek.

Den största förändringen står yrkeshögskolan Metropolia för. Där meddelade man i januari att ett kriterium för att få stipendium är att den studerande genomför och godkänns i ett nivåtest i finska.

På Helsingfors universitet har man i år halverat mängden stipendier som ska täcka läsårsavgifter. På Åbo universitet överväger man att lägga tyngdpunkten på andra året, så att studerande betalar för sitt första studieår.

Sedan 2017 kräver lagen att högskolor ska ta ut en läsårsavgift av studerande som kommer från områden utanför EU och ETA. Många högskolor och universitet har kringgått lagen genom att betala tillbaka en del av avgifterna när den studerande tagit examen.

Alla Finlands 13 universitet och 19 av våra 23 yrkeshögskolor svarade på enkäten.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning