Uutissuomalainen: Fortfarande långa telefonköer till FPA

Det är fortfarande svårt att nå FPA, rapporterar Uutissuomalainen. Bild: Sofia Westerholm/SPT

FPA har uppmanat sina kunder att boka telefontid på grund av telefonköernas långa väntetid, men enligt Uutissuomalainen har flera kunder inte blivit uppringda trots bokad tid.

Tidigare i februari meddelade Folkpensionsanstalten (FPA) att deras telefonköer var ovanligt långa.

FPA uppgav att orsaken till att samtalen till telefontjänsten blivit fler var att webbtjänsten lidit av tekniska problem och att handläggningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd skett långsamt. Då menade FPA att problemet skulle vara löst inom ett par veckor.

Enligt Uutissuomalainen är köerna fortfarande långa. På grund av detta har FPA har uppmanat sina kunder att boka telefontid på förhand. En handläggare ska då ringa upp kunden. Uutissuomalainen uppger däremot att flera kunder inte blivit uppringda trots att de bokat tid. Vissa kunder har inte ens fått en plats i telefonkön.

Det är ännu oklart när telefonköernas väntetid normaliseras.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning