Uutissuomalainen: 60 äldre kan ha dött på grund av felaktig behandling

Dödsfallen som utreds har skett både på offentliga och privata servicehem runtom i landet under åren 2017–2019. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira utreder omkring 60 fall där äldre personer dött på grund av felaktig behandling eller grov försummelse.

Antalet misstänkta dödsfall har stigit rejält, skriver Uutissuomalainen vars nyheter publiceras av bland annat Keskisuomalainen. I februari bekräftade Valvira att 15 dödsfall utreds. Valvira tror att ökningen beror att dödsfallen har fått så mycket synlighet i medierna.

Dödsfallen som utreds har skett både på offentliga och privata servicehem runtom i landet under åren 2017–2019. Det är framför allt anhöriga som anmält dödsfallen till Valvira.

Förra veckan meddelade Valvira att de kräver att det privata vårdbolaget Esperi Care åtgärdar sina brister vid alla sina enheter före utgången av juli.

Valvira fick en utredning av Esperi Care i februari om vilka åtgärder bolaget redan vidtagit, men Valvira kan inte på ett tillförlitligt sätt bedöma deras tillräcklighet. Därför fortsätter Valviras utredning av Esperis verksamhet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning