Utvidga högstadiet till att omfatta också årskurs sex

Är grundskolans struktur fortfarande ändamålsenlig?

Då grundskolan infördes på 1970-talet var avsikten att alla elever ska beredas lika möjligheter till fortsatta studier. Man måste säga att det lyckats. Då det reflekterats kring Finlands framgångar i Pisaundersökningarna är utjämningen av elevernas socioekonomiska förutsättningar något som lyfts fram som en faktor bakom starka Pisaresultat. Men är uppdelningen i ett sexårigt lågstadium och ett treårigt så kallat högstadium fortfarande ändamålsenlig?

Hos alla institutioner finns möjligheten att de stelnar i sina former. Den aktuella läroplanen är ett djärvt försök till att om möjligt förbereda eleverna för en framtid som kan vara komplex och svår att navigera i. Jag föreslår att denna djärvhet också skulle kunna syna grundskolans struktur, att högstadiet skulle komma att omfatta årskurs sex till nio.

För det första inträder puberteten tidigare hos unga nu för tiden än tidigare. Att få komma upp på ett högre skolstadium med äldre elever är ett erkännande av denna utveckling. För det andra gynnas eleverna av att ha ämneslärare tidigare. På grund av mycket mer omfattande studier behärskar ämnesläraren sitt eller sina ämnen på ett annat sätt än klassläraren. På så sätt kan kunskapsinhämtningen inom ett ämne bli större hos eleverna. Kunskap gynnar landet globalt i den ekonomiska och utvecklingsmässiga konkurrensen. Det verkar också som att ämnesläraren har större möjlighet för differentiering eftersom han eller hon har en större överblick över sitt ämne. Ämnesläraren har till exempel en större möjlighet att ge utmaningar för starka elever, något vi enligt mitt förmenande kan bli bättre på i det här landet. Det är viktigt med tanke på elevers studiemotivation.

Klarar då elever i årskurs sex av att ta det ansvar för egna studier som krävs i högstadiet? Den erfarenhet jag har av årskursen säger ja. Klarar de av att föra resonemang på metakunskapsnivå? Det är naturligtvis fråga om en utvecklingsprocess, men enligt psykologen Jean Piaget är det just i 12-årsåldern det abstrakta, logiska och teoretiska tänkandet börjar inträda hos barn. Och får man tro psykologen Lev Vygotskij är det inte en icke-influerbar process, utan en som kan hjälpas på traven av kognitivt längre utvecklade (vuxna).

Det är påkallat att utvidga högstadiet till att omfatta också årskurs sex. Ett flertal faktorer talar för det.

Jesper Hansen, klasslärare, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning