Utvecklingssamarbete allt populärare

Både kvinnor och flickors ställning i samhället samt utbildning och barn är mål som finländare vill stödja med hjälp av utvecklingssamarbetet. Bild: NMostphotos

Allt fler finländare vill att Finland ska öka anslagen för utvecklingssamarbetet, framkommer av en studie som Utrikesministeriet beställt. 23 procent av dem som svarade på studien var av den åsikten. Färre än tidigare skulle skära ned i anslagen.

I år är anslaget för utvecklingssamarbetet 881 miljoner euro, vilket motsvarar 0,4 procent av Finlands bruttonationalprodukt.

Anslagen används till så kallat officiellt utvecklingssamarbete. Pengarnas användning kan även spridas ut på flera år.

85 procent av personerna som svarade på enkäten anser att utvecklingssamarbete är viktigt. Andelen är högre än i fjol och siffran har ökat under hela 2010-talet.

Kvinnor anser att utvecklingssamarbete är viktigare än vad män tycker att det är och högutbildade anser att utvecklingssamarbete är viktigare än vad personer med lägre utbildning gör.

På samma gång ifrågasätter högutbildade ändå utvecklingssamarbetets effektivitet och resultat. Andelen personer som tycker att utvecklingssamarbetet ger bra resultat har sjunkit nästan under hela 2000-talet. Allt som allt anser nästan två av tre finländare att Finlands utvecklingssamarbete är effektivt och ger goda resultat.

Tros minska flyktingkriser

Finländare anser att utvecklingssamarbetet har en viktig roll i förebyggandet av flyktingkriser. Över hälften tror också att man kan minska effekterna av klimatförändringen genom utvecklingssamarbete.

Att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället är enligt finländarna det viktigaste sättet att minska global ojämlikhet.

Undersökningen visar att om finländarna fick välja ett mål för utvecklingssamarbetet skulle utbildning och att främja kvinnor och flickors situation ligga högst på listan. Andra populära utvecklingsmål var barn, vattenförsörjning, mathjälp samt Afrika och Syrien som områden.

Det var Taloustutkimus som gjorde studien och över tusen finländare besvarade enkäten. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03