Utvecklingen går mot fossilfritt

Även om Finlands egna utsläpp inte spelar någon nämnvärd roll globalt, ligger det i våra egna intressen att utveckla lösningar som inte är beroende av fossila bränslen.

Jarl Ahlbeck (HBL Debatt 4.1) hävdar att en nedmontering av fossilindustrin skulle vara ekonomiskt självmord. Det är självklart att en plötslig övergång skulle få dramatiska konsekvenser för ekonomin, precis som vilken tvär förändring som helst. Men det betyder inte att det är klokt att fortsätta som förr. Industrin (se https://tem.fi/tiekartat), förvaltningen och forskningen (se https://cris.vtt.fi/en/publications/hiilineutraali-suomi-2035-skenaariot-ja-vaikutusarviot) har gjort analyser som visar att en omställning är möjlig utan de katastrofala följder som Ahlbeck målar upp.

Även om Finlands egna utsläpp inte spelar någon nämnvärd roll globalt, ligger det i våra egna intressen att utveckla lösningar som inte är beroende av fossila bränslen. Finländska företag har direkt nytta av att vara globala föregångare till exempel när det gäller energieffektivitet och alternativa energikällor. Trots att det fortfarande görs betydande investeringar i kolkraftverk bland annat i Asien är den globala trenden nedåtgående (IEA World Energy Investment 2020). Att i Finland hålla kvar vid fossilindustrin skulle vara ett oansvarigt risktagande. Industrins färdplan mot minskade utsläpp visar att det finns utrymme för nya lösningar som samtidigt stöder ekonomin, men långsiktigt arbete krävs.

Torvbränningen i Finland är ett exempel på hur det kan gå om man alltför länge vägrar inse vart utvecklingen är på väg. Då skattestödet för torvbränning minskade i år sjönk efterfrågan drastiskt och förorsakade stora problem för torvleverantörerna. Detta hade kunnat undvikas om man för länge sedan accepterat att torven är jämförbar med fossila bränslen. Avvecklingen av torvbränningen är inte bara symbolisk. Den har stått för mer än 10 procent av Finlands utsläpp av växthusgaser, men täckt bara 5 procent av energibehovet. Att hålla fast vid en sådan energiproduktion är kanske inte "suicidalt", men nog liktydigt med att skjuta sig själv i foten.

Mikael Hildén, professor, Finlands miljöcentral

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning