Utveckla tjänsterna till barnfamiljer

Det finns familjer som har svårt att få hjälp. Det kan gälla till exempel familjer med ett eller flera barn med särskilda behov eller familjer där den ena vårdnadshavaren insjuknar allvarligt. Kommunerna har i dagens läge inte alltid resurser att ordna stöd just åt de här familjerna. I och med att de nya välfärdsområdena inrättas blir det bredare axlar för att organisera servicen till familjerna. Välfärdsområdet borde kunna organisera en egen stödform som riktar sig till familjer som har behov av tillfälligt stöd. Den här servicen skulle vara separat från barnskyddet. Om ett välfärdsområde är för litet kunde det samarbeta med ett annat välfärdsområde i frågan. Också när det gäller service på svenska kunde välfärdsområdena samarbeta. Förut erbjöd kommunerna hemhjälp till barnfamiljer. Den här tjänsten har försvunnit så gott som helt, åtminstone i Vanda. Nu borde absolut denna lättare form av service införas. Man ska inte behöva vara kund hos barnskyddet för att få hjälp.

Carola Bäckström, SFP, Vanda

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning