I prästgården i Gamlakarleby ordnade Anders Chydenius redan på 1770-talet offentliga konserter – verken ur hans notsamling klingar flott på Mellersta Österbottens kammarorkesters skiva

Niamh McKenna, Teija Pääkkönen, Hanna Pakkala och Lauri Pulakka spelade under Mellersta Österbottens kammarorkesters dramatiserade Chydenius-konsert i januari. I bakgrunden Elina Mustonen och Rabbe Smedlund. Bild: Ulla Nikula/Pressbild

Skivan belyser en ljus tid i historien när kyrkoherden Anders Chydenius startade upp offentlig konsertverksamhet i prästgården.

Präst, publicist, läkare, jordbrukare, riksdagsman, samhällspåverkare. För den som stiftat bekantskap med den driftige och mångsidigt begåvade Anders Chydenius är det ingen överraskning att han också...