Utsläppsminskning under coronakrisen räddar liv och minskar på astmafallen

Det är färre bilar än vanligt på tyska autobahn, som här i Essen. En minskning av transporter på vägarna i Europa har lett till mindre utsläpp. Arkivbild. Bild: Martin Meissner/TT-AP

Renare luft i Europa har gjort att fler än 11 000 förtida dödsfall undvikits under april månad, visar en ny studie.

Nedstängningen av länder till följd av coronapandemin har lett till en rejäl minskning av luftföroreningar.

– Du kan jämföra det med att alla i Europa slutade röka under en månad, säger huvudförfattaren Lauri Myllyvirta vid Centret för forskning för energi och ren luft (Crea) i Helsingfors.

Utsläppen av kvävedioxid har minskat med 37 procent och utsläpp av partiklar mindre än 2,5 miljondelar (ppm) har fallit 10 procent, under en 30-dagarsperiod som avslutades 24 april, jämfört med året innan.

I båda fallen rör det sig om giftiga biprodukter som bildas vid förbränning av kol, olja och gas. Transportsektorn står för en stor del av minskningen av kvävedioxidutsläpp.

– Effekterna är desamma eller större i många andra delar av världen, säger Myllyvirta.

Förutom att rädda liv beräknar Crea att de minskade utsläppen lett till 6 000 färre fall av astma hos barn.

Luftföroreningar beräknas leda till att medellivslängden kortas med tre år, och orsakar 8,8 miljoner förtida dödsfall årligen.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning