Utsläppen ökar fast de skulle minska

Försvinner. Beslut om att lägga ner Hanaholmens kraftverk finns, medan Sundholmen måste byta till annat bränsle. Snart brådskar det med konkreta åtgärder.Bild: HBL-arkiv

Helsingfors och andra stora städer i huvudstadsregionen kämpar mot växthusgaserna. Just nu går det inte så bra.