Utsläppen minskade tydligt i huvudstadsregionen i fjol

Minskat körande under coronaåret bidrog till minskade utsläpp av växthusgaser i huvudstadsregionen. Bild: Sofia Westerholm/SPT

I fjol minskade utsläppen av växthusgaser med över 10 procent, uppger Helsingforsregionens miljötjänster.

Helsingforsregionens miljötjänster, HRM, meddelar att utsläppen av växthusgaser sjönk med 11 procent i fjol. Mätt i procent var minskningen störst i Esbo, med 16 procent.

I Helsingfors var minskningen 9 procent, i Vanda 10 procent och i Grankulla 14 procent. En delförklaring till siffrorna är den minskade trafiken under pandemin.

Men enligt HRM förklaras de minskade utsläppen inte enbart med coronarelaterade fenomen.

"Enligt beräkningarna är den mest betydande bakgrundsfaktorn till utsläppen 2020 den kraftigt minskade användningen av stenkol i produktionen av fjärrvärme för huvudstadsregionen", säger HRM:s klimatexpert Juha Viholainen i ett pressmeddelande.

Även de milda temperaturerna bidrog till att utsläppen från uppvärmningen av byggnader var mindre.

(Mätt i ton koldioxidekvivalenter)

Helsingfors 2,36 miljoner (-9 % jämfört med året innan)

Esbo 0,90 miljoner (-16 %)

Vanda 0,88 miljoner (-10 %)

Grankulla 0,03 miljoner (-14 %).

Utsläppen beräknas utgående från konsumtionen. Man har inte beaktat indirekta utsläpp från t.ex. mat och byggprodukter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning