Utsläpp av ozon-förstörande ämnen i Kina

En wallraffande miljögrupp har funnit att Kina fortfarande producerar och exporterar miljöförstörande CFC, som före förbudet användes bland annat till isoleringsmaterial i kylskåp.Bild: Lehtikuva/AFP/Greg Baker

Fortsatta höga utsläpp av ozonförstörande CFC har förbryllat forskarna. Nu har den fristående miljögruppen EIA, Environmental Investigation Agency, funnit frikostig hantering av de förbjudna ämnena i kinesisk industri.

EIA:s kampanjgrupp utgav sig för att vara kunder och handlare, och fann att 18 fabriker i tio kinesiska provinser – större delen av Kinas producenter av isoleringsskum – medgav att de använder klorfluorkarbonet CFC-11 trots att Kina officiellt sagt att man slutade använda ämnet redan år 2007.

En internationellt bindande konvention, Montrealprotokollet, förbjöd CFC helt från 2010 eftersom ämnet förstör det skyddande ozonet i atmosfären. I maj i år visade en forskargrupp att CFC-11-halten i luften bara sjunkit med hälften sedan 2012, vilket tydde på att det fortsatt att produceras i hemlighet. Mätningar pekade möt Östasien.

Kinesiska företagsrepresentanter har sagt till EIA att de importerat CFC från illegala fabriker i Inre Mongoliet. Andra att de själva kan producera stora mängder. Och handlare avslöjade att de exporterar CFC falskmärkt som hydrofluorkarbon, främst till övriga Asien och Mellanöstern.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00