Utskottsordförande varnar för nya former av spionage – till och med via kylskåpet

Strax efter polisoperationen mot Airiston Helmi drabbades finska myndigheter av en överbelastningsattack som slog ut polisens servicesidor. Tänk om det inte är ett sammanträffande, säger riksdagsledamoten Kari Tolvanen. Bild: Lehtikuva/Roni Lehti

"Finländarna är ett ärligt, men blåögt folk. Det här är en utmaning då påverkansoperationerna blir fler och mer sofistikerade. Till och med våra hushållsapparater kommer att möjliggöra spioneri och yttre påverkan. Frågan är om Finland och finländarna är beredda på att kylskåpet kan användas för spionage".

– Påverkansoperationer i dag kan vara djävulska: Man märker dem inte men det handlar om traditionellt spionage som sker via nätet. Moderna påverkanskampanjer är mycket lömska, även om vi upptäcker dem är motivet inte alltid klart.

Varningsorden kommer från lagutskottets ordförande, samlingspartistiske riksdagsledamoten Kari Tolvanen som talade vid riksdagens seminarium om nya samhällshot: hybridkrigföring, cyberhot och nättroll. Tolvanen har polisbakgrund och verkade tidigare som kriminalöverkommissarie och ledde i ett decennium Helsingforspolisens våldsrotel mellan 2001–11.

I sitt anförande påminde Tolvanen om dataintrånget mot Utrikesministeriet 2013. Finska myndigheter har inte officiellt sagt vem som låg bakom angreppet, men Yle har senare rapporterat att ryska cyberspioner genomförde operationen.

Luftrumskränkningar

En annan form av påverkansoperation enligt Tolvanen är de ryska luftrumskränkningarna och då Ryssland plötsligt vintern 2016 slussade stora mängder asylsökande mot den finska gränsen som tidigare hade hållit tätt.

Moderna apparater kan användas för spionage, till och med kylskåpet. Men känner folk känner till att deras hushållsmaskiner kan användas för att spionera på dem? Bild: Mostphotos

– Det knepiga med operationer av det här slaget är att även om vi skulle upptäcka dem så är motivet inte alltid klart. Finländarna är ett ärligt men blåögt folk.

Påverkansoperationer som kan drabba enskilda personer är till exempel när fuskprofiler som kan uppge sig vara amerikanska marinofficerare ber om att bli din vän på sociala medier eller då någon försöker luska ut folks nätbankkoder via e-post.

Och vill man tillspetsa så kan till och moderna nätanslutna hushållsmaskiner kan utgöra ett hot.

– Moderna apparater kan användas för spionage, till och med kylskåpet. Frågan är om vi som samhälle har förberett oss och våra medborgare på det och om folk känner till att deras hushållsmaskiner kan användas för spioneri.

Suspekta fotbollshuliganer

Kari Tolvanen har grubblat mycket över vilka andra påverkansoperationer som kan bli aktuella mot Finland framöver: fotbollshuliganism kan de facto vara organiserad verksamhet och här är det viktigt att veta vilka krafter som ligger bakom.

– Handlar det om enskilda aktörer som vill skapa kaos eller är det frågan om att någon vill få till stånd oordning i vårt land?

Är fotbollshuliganer enskilda aktörer som vill skapa kaos eller är det frågan om att någon vill få till stånd oordning i vårt land? Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Mystiska bilbränder innan valet

Ett annat exempel på yttre påverkan kan vara ifall det strax innan riksdagsvalet nästa år plötsligt skulle ske en massa bilbränder på olika håll i landet, utan att man vet vem som har tänt på och varför.

– Talar vi om utslagna unga män som gör det för skojs skull eller kan det finnas andra krafter i bakgrunden?

Överbelastningsattack hämnd mot Pargastillslag?

Även överbelastningsattacker som riktar sig mot webbplatser eller viktiga samhällsfunktioner är en form av påverkansoperationer.

Riksdagsledamoten, lagutskottets ordförande Kari Tolvanen. Bild: Yle

– Förra veckan drabbades flera myndigheter av en överbelastningsattack som bland annat ledde till att polisens servicesidor låg nere. Vi kommer säkert inte officiellt att kunna peka ut någon för attacken, än mindre ställa någon juridiskt till svars. Men frågan är varför attacken genomfördes? Inte är det väl så att polistillslaget mot vissa skärgårdsfastigheter för en dryg vecka sedan fick någon att starta en överbelastningsattack? Jag vill poängtera att jag inte har information om att skulle vara fallet, men vi har allt skäl att fundera på de här sakerna.

En betydande del av samhällsdebatten har i dag flyttat ut på nätet och förs i sociala medier. Debatten är ofta kraftigt tillspetsad.

– Risken är här att vi riksdagsledamöter börjar undvika att över huvud taget ge oss in i vissa diskussioner. Oavsett vilken åsikt man har i invandringsfrågan, eller fast man inte har någon åsikt alls, får man skit om man uttalar sig. Det är allvarligt om de folkvalda börjar undvika samtalsämnen av rädsla för smutskastning på nätet, säger Tolvanen och menar att demokratin inte förverkligas om riksdagsledamöterna tystnar av rädsla.

– Handlar den tillspetsade invandringsdiskussionen enbart om att vissa extremrörelser har startat en rörelse, eller finns det andra bakomliggande yttre krafter som trycker på? Det skulle vara mycket allvarligt.

Ett annat exempel på yttre påverkan kan vara ifall det innan riksdagsvalet nästa år plötsligt skulle ske en massa bilbränder på olika håll i landet, utan att man vet vem som har tänt på och varför. Arkivbild från Göteborg. Bild: TT/BJÖRN LARSSON ROSVALL

Tolvanen varnar för att det i samband med riksdagsvalet i vår finns en uppenbar risk för påtryckningar i det fördolda och att avsikten är att få politikerna att undvika vissa diskussioner eller få dem att byta åsikt.

– Och det är inte bara vi riksdagsledamöter som drabbas, också till exempel journalister, poliser, åklagare och domstolsväsendet utsätts för påtryckningar där man försöker påverka rättsstatens grundprinciper. Det finns tjänstemän som har hamnat i en så gott som omöjlig situation där deras privatliv och närstående hånas i sociala medier.

Utländsk valpåverkan oroar och har skett i flera länder: USA, Tyskland och Frankrike. Även inför riksdagsvalet i Sverige nyligen varnade svenska Säkerhetspolisen för otillbörliga påverkansförsök.

– Eftersom det sker på andra håll, till och med i vårt västra grannland, frågar jag varför man inte skulle försöka påverka oss. Riksdagsvalet nästa vår torde vara en bördig grogrund för valpåverkan.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning