Utskottet hör ännu 21 experter

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru (SDP). Bild: SPT/Jenny Jägerhorn-Tabermann

Social- och hälsovårdsutskottet beslutade att kalla in 21 experter till riksdagen för att reda ut grundlagsenligheten i betänkandet om vårdreformen.

Utskottet beslöt på sitt möte i går att de ordnar höranden kring fyra centrala områden. Enligt social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) handlar dessa frågor om finansiering, dataskydd, den offentliga sektorns serviceproduktion och EU-notifikationen.

– Vi kommer att höra nya experter kring de här frågorna. Vi har redan skickat inbjudningar och under tisdagen specificeras materialet som ges till experterna.

Utskottet bad i måndags regeringen om att komplettera sitt genmäle.

– Utifrån genmälet kommer man att höra experterna på torsdag. Vi har kommit till den här lösningen för att se till att grundlagsenligheten utreds grundligt och utan dröjsmål, säger Kiuru.

Utskottet hoppas att experterna kan komma till riksdagen.

– Om inte, önskar vi ett skriftligt svar.

På en fråga om utskottet hinner få sitt betänkande klart på fredag svarar Kiuru:

– Utskottet har tagit ett beslut om att det tidigast på fredag hinner med den inledande diskussionen.

Hon vill inte spekulera kring när utskottet kan tänkas bli klart.

– Det är talmanskonferensen som behandlar frågan. Vi kom överens om att tidtabellen i det här skedet är konfidentiell.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning