Utskärsföretagaren Johan Åminne blev Anne Berners första offer

Kommunikationsminister Anne Berners (C) plan att införa avgifter i skärgårdstrafiken blev droppen som fick utskärsföretagaren Johan Åminne att lämna skärgården. Nu bor halva familjen på Bockholm i Houtskär och Johan och sonen Erik har flyttat till Lassas i Helsingfors.

– Enligt ministeriets förslag skulle införandet av avgifter på förbindelsebåtarna kosta familjen 15 000 euro om året. Det är för mycket för en enskild familj, säger Johan Åminne.

Sedan 2005 har Åminne med fru och tre barn bott på farmoderns gamla hemö Bockholm. Familjen har kombinerat arbete med ett liv nära hav och natur. Johan Åminne jobbade först som konsult med världen som arbetsplats, men de senaste åren har han administrerat sitt importföretag från Bockholm.

Anne Berners förslag blev droppen för mig. Även om avgiften blev lägre än den som aviserats så kan man som företagare i skärgården inte leva med en sådan politisk osäkerhet.

Åminne fruktar att regeringen också i framtiden kan hitta på lika tvära kast.

– Jag hade ju haft minst tjugo år kvar som privatföretagare. Det är helt omöjligt att fortsätta på så osäkra premisser.

Sedan den första januari bor han därför med sonen Erik, 11, i Helsingfors. Tvillingdottern Sofia och familjens yngsta, Ivar, 6, bor kvar med mamma på Bockholm. Hela familjen kan ses bara på veckosluten, och inte alltid ens då.

– Min fru har en fast anställning på bank i Houtskär så hon och de två andra barnen stannar där tillsvidare.

I åratal har Johan Åminne vässat pennan och kämpat för skärgårdsbornas rättigheter. Än har det gällt förbindelsetrafikens upphandling, postgång som inte fungerar eller förbindelsebåtarnas omöjliga tidtabeller.

– Förra vintern lät NTM-centralen överraskande och avtalsvidrigt rederiet som sköter förbindelsetrafiken sätta in en femtio år gammal bullrig och långsam menföresbåt. Det innebar att barnens skolresor förlängdes till fyra timmar per dag. Enligt lag borde resorna inte få ta längre än 2,5 timmar.

– Fyra timmars skolresor och de planerade förbindelsebåtsavgifterna fick flyttbeslutet att mogna. Att bo och vara företagare i skärgården är dyrt även utan extra avgifter.

Familjen lät bygga sig ett stabilt stenhus på Bockholm när man hade tänkt sig en framtid i skärgården. Huset är naturligtvis belånat.

– Med de femtontusen euro om året, som vi kanske får lägga ut för person- och varutransporterna, hade vi amorterat ett tjugofemårigt trehundratusen euros lån.

I ett brev till kommunikationsminister Anne Berner skriver Johan Åminne bland annat att han tvingas lägga ner sitt företag, som importerar solpaneler, tvingas ta ett nytt lån för lägenhet i stan och ta emot en anställning.

– Jag får i stort sett samma månadslön som byggnadsdiplomingenjör som jag haft som företagare, så det är inte orsak till flytten, säger Åminne.

Ilsket brev

"Det är fullständigt ansvarslös att ens presentera utgifter på över 15 000 euro för vår familj på mindre än fem månaders varsel. Vi kan inte vänta på hur utfallet blir och se om vi klarar våra lån eller inte. Det vore ansvarslöst", skriver Åminne i ett öppet brev till ministern.

Johan Åminne underkänner fullständigt den utredning som står som grund för Berners förslag.

– I utredningen finns femtionio källhänvisningar, men inte i ett enda fall har utredaren talat med en skärgårdsbo. Man tar ingen hänsyn till användarnas behov.

I utredningen hänvisas bland annat till att förbindelsebåtarna är kraftigt underutnyttjade. Enligt Åminne har statistiken vantolkats.

– Det hävdas att bara 1,3 procent av fordons- och fraktkapaciteten utnyttjas. Med min diplomingenjörsmatematik har den utnyttjats till hundra procent!

Åminne illustrerar det han kallar statistikförvanskning med ett konkret exempel:

För att nå en hundraprocentig utnyttjandegrad borde färjan som trafikerar 13 holmar och kan ta 25 ton last och åtta personbilar stanna på varje holme för att först lossa 25 ton och åtta bilar och sedan lasta 25 ton ny frakt och åtta nya bilar. Dessa borde sedan föras till nästa holme där man igen lossar dem och lastar dem med motsvarande antal nya.

– Det är i praktiken omöjligt på exempelvis Bockholm, där bara vi bor, som har två bilar av vilka vi måste lämna den ena kvar på fasta Houtskär.

– Med utredarens matematik kan utnyttjandegraden aldrig bli högre än 7,7 procent fast båten startar fullastad från Roslax och lossar allt i ändhamnen på Torsholma. Den kan ju inte ta emot last på mellanholmarna eftersom den är fullastad från start till mål.

– På veckosluten kan vi träffas hos mina föräldrar i Åbo, eller så kommer resten av familjen hit. I april blir det bättre när vi kan börja åka ut med egen båt, säger Johan Åminne. Bild: Leif Weckström

"Med att grovt förvanska statistiken, utan att förstå ett skvatt av att båten regelbundet används på varje tur av över åtta holmar, får Er käre rådgivare det att se ut som om skärgårdsborna inte behöver tungtransporter", skriver Åminne till ministern.

Johan Åminne illustrerar det omöjliga i situationen med importen av solpaneler som ett exempel. En företagare i Åbo kan köpa in två lastpallar paneler som kommer från Tyskland till ett fraktpris om 420 euro. Om Åminne tar ut panelerna till Houtskär och sedan säljer dem styckvis måste han på grund av de föreslagna fraktpriserna betala 1 400 euro och dessutom offra en arbetsdag på att transportera varorna.

– Persontransporterna skulle årligen sluka 6 400 euro för vår familj och varutransporterna närmare 9 000, det vill säga minst 15 000 per år.

Dödfödda förhoppningar

Åminne avfärdar bestämt ministeriets förhoppningar om att reformen skulle öppna för nya uppstartsföretag och därmed leda till förmånligare trafiktjänster i skärgården.

– Det finns ingen grund för att det skulle uppstå konkurrerande trafik ut till holmarna. De flesta som ofta åker ut kommer att använda egna båtar, inte taxibåtar om de slutar använda förbindelsebåtarna.

– Dessutom är taxibåtarna utsatta för en tungrodd och dyr byråkrati. Den borde först avregleras om man vill locka nya företagare till branschen. Jag undrar var man hittar dem. De nuvarande är så gott som alla kring 80 år.

Familjen Åminne är nu splittrad. På fredagskvällarna har Johan och Erik ingen chans att hinna till förbindelsebåten. Om familjen vill träffas blir det att improvisera.

– På veckosluten kan vi träffas hos mina föräldrar i Åbo, eller så kommer resten av familjen hit. I april blir det bättre när vi kan börja åka ut med egen båt.

Planerade avgifter

Vuxen, resa under/över 10 sjömil = 10 euro/15 euro

Barn (7-16 år), studerande, värnpliktig = 5 euro/7,50 euro

Styckegods, max 50 kg = 30 euro

Styckegods, max 100 kg = 60 euro

Personbil under/över 5 meter = 35 euro/40 euro

Skåpbil = 50 euro

Lastbil under/över 10 meter = 100 euro/150 euro

Moped = 15 euro

Kommunikationsministeriets förslag

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03