Utsikterna ljusa för näringslivet – många industriföretag kör redan med full kapacitet

EK:s direktör Jussi Mustonen presenterade konjunkturbarometern på måndagen. Bild: Irene Stachon

Läget för de finländska företagen har förbättrats i år och också framöver ser det ljust ut. Det visar den senaste konjunkturbarometern från Finlands Näringsliv EK.

Inom industrin och i byggbranschen är utsikterna något över genomsnittet, likaså inom servicesektorn.

Utsikterna för resten av året är rätt ljusa och läget väntas till och med förbättras mot slutet av året.

Rekryteringsproblem

I takt med att efterfrågan har ökat, så har bristen på arbetskraft och kapacitet blivit ett allt större problem. 86 procent av industrirepresentanterna som svarade på enkäten, uppgav att deras kapacitet redan används för fullt.

EK:s enkät om konjunkturutvecklingen besvarades av 1 171 företag i juli. De har sammanlagt cirka 250 000 anställda.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03