Utsikten att få jobb är väldigt bra i byggbranschen

Strax dags. Mats Lindholm leder byggutbildningen och Towe Andersson är lärare i byggnadsteknik på Novia, och de påminner om vikten av att ha koll på vårens ansökningstider och datum för urvalsprov.Bild: Leif Weckström

Bristen på erfaren arbetsledning i byggbranschen bådar gott för blivande byggmästare. Möjligheterna att få jobb efter examen är utmärkta, och sektorn kring att bygga nytt eller renovera gammalt går dessutom på högvarv i synnerhet i tätorterna.

Städer som Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Åbo upplever ett uppsving som snuddar vid efterkrigsårens rekord då folket lämnade landsorten för att söka jobb på växande orter.

Det byggs nästan som aldrig förr, och en gemensam faktor som bekymrar alla kategorier inom branschen är bristen på erfarna utbildade byggmästare eller arbetsledare.

Bakgrunden är att man slutade utbilda byggmästare på 1990-talet, i ett samhällsskede då it och Nokia sågs som den gyllene framtiden och den ekonomiska recessionen dessutom lamslog byggbranschen.

Utbildningen återupptogs efter en paus på tio år 2007, så den första nya vågens byggmästare med examen har inte hunnit bygga upp en särskilt lång karriär. Samtidigt har en stor grupp äldre och erfarna byggmästare födda på 1940-talet gått i pension, så behovet är skriande.

– Jag kan lugnt lova att jobb finns i synnerhet i de större städerna jämte kranskommuner och innanför Ring III, säger Mats Lindholm på yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Lindholm leder utbildningen av byggmästare och ingenjörer med inriktning på byggnads- och samhällsteknik.

Under Lindholms ledning sedan 2000 har närmare 250 tagit sin byggmästar- eller byggingenjörsexamen och ingen är utan jobb.

Byggmästare är arbetsledare

Utbildningen till byggmästare tar tre och ett halvt år och i den ingår sammanlagt minst fem månaders praktik på bygge. Studierna tar sats i själva byggnaden, dess teknik, material och funktion, det vill säga hur man bygger och med vilka material. På det kommer den specialiseringen i arbetsledning. I Sverige heter förresten byggmästare byggarbetsledare, och det är uttryckligen förmågan att leda jobbet på ett bygge som studierna går ut på.

– Vi varvar bokstavligen teori med praktik, och praktiken är synnerligen viktig för de unga som börjar studera direkt efter skolan och alltså saknar erfarenhet av verkligheten på en byggplats.

Den obligatoriska praktiken redan för åk 1 och åk 2 går från första maj till midsommar men det vanliga är att fortsätta jobba över sommaren.

Svensk utbildning i Ekenäs

Novia i Raseborg bjuder på den enda svenskspråkiga byggmästarutbildningen. Ingenjörsutbildning på svenska finns däremot också i Vasa. I Vasa pågår just nu byggmästarutbildning men den är avsedd för vuxna och åtminstone i det här skedet tillfällig.

Av alla ungefär 400 studerande vid Novia i Raseborg går 130-140 på bygglinjerna, och de blivande byggingenjörerna och byggmästarna har en hel del gemensamma studier, kurser och föreläsningar.

Varje år prioriterar ungefär 50-60 unga som slutar skolan byggmästar- eller byggingenjörsstudier främst och man kan räkna att drygt hälften får studieplats.

– De som blir antagna genom urvalsprovet är mycket välmotiverade och ungefär 80 procent slutför studierna och tar examen. Men det finns alltid de som erbjuds jobb i branschen under studietiden eller droppar av för att flick- eller pojkvännen får studieplats eller jobb på annan ort, säger Lindholm och noterar att en klar majoritet av studenterna är manliga.

– Kanske för att branschen än så länge upplevs som väldigt grabbig.

Studentexamen är inget krav men kunskap i matematik kan vara den avgörande faktorn. Och man behöver alltså inte nå nivån i gymnasiets så kallade långa matematik. Men två tredjedelar av de antagna har gymnasiebakgrund. De studerande representerar praktisk taget hela Svenskfinland, en tredje del är västnylänningar, tjugo procent kommer från huvudstadsregionen och så finns studerande från Åboland, Östnyland och några från Åland och Österbotten.

– Vi välkomnar gärna fler studerande från huvudstadsregionen. Men unga från Helsingforstrakten söker gärna studieplats utomlands, en del upplever kanske Ekenäs framför allt som orten där sommarstället finns och så är Ekenäs obestridligen en lugn plats med få frestelser. Å andra sidan bidrar småstadsmiljön till att man lägger tid och energi på studier, och det är bra.

Fotnot: Urvalsprovet till Novia i Raseborg är 1.6 2017. Mer information på www.novia.fi. Novia har även utbildningslinjer i Jakobstad, Vasa och Åbo. På www.studieinfo.fi/sv finns detaljerade uppgifter om studiemöjligheter.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00