Utseende är en identitetsfråga

Politiker förväntas fortfarande ha någon slags borgerlig klädsel, vilket syns även i de parlamentariska klädkoderna.

Utseendet är en vardaglig del av livet, men det har också en större betydelse. Betydelsen av utseendet i relationer, vänskap, arbetsliv och social interaktion över huvud taget har diskuterats i...