Utrota vargen!

Naturen klarar sig alltid och kommer sannolikt i någon form att överleva både människor och andra däggdjur.

Det borde vara klart för varje tänkande människa att det inte var utan orsak som man en gång i tiden beslöt utrota vargen i vårt land. Vargen är ett rovdjur som tar husdjur och utgör ett hot även mot människor. Att nu plädera för livskraftiga vargrevir och för ett samliv mellan människor och vargar i våra kulturbygder är fullständigt svagsint. Vi har nog med problem att lösa utan att vi skaffar oss vargar på halsen.

Det är synnerligen oekologiskt att ha varg och vara tvungen att bygga vargstängsel och utöka barnens skolskjutsar med mera. Vi behöver inte vargar och naturen klarar sig bra utan varg i Finland, såsom den gjort i över hundra år. Vi kan verkligen inte börja ställa naturen och rovdjuren framför människorna; det skulle ju snabbt leda till ett ifrågasättande av mänsklighetens och vår nuvarande civilisations existensberättigande.

För att undvika inavel bland vargarna är det bäst, vilket jag länge framhållit, att kompromisslöst skjuta alla som nu finns eller som kommer in i landet österifrån. När De gröna vill försvara den finländska vargstammen med hänvisning till naturens mångfald gör de sig och landet en björntjänst. Och de tjänstemän som genom sitt egenmäktiga mullvadsarbete har gett upphov till dagens vargproblem borde ställas till ansvar. Här borde politikerna och väljarna bestämma och använda sin makt.

Naturen klarar sig alltid och kommer sannolikt i någon form att överleva både människor och andra däggdjur. Vår uppgift här och nu borde vara att vårda naturen så att vi själva och kommande generationer har det bra. Där finns det utmaningar! Måtte miljöskyddet, hållbar livsstil och den därmed förknippade vargfrågan bli ett centralt tema när den sjuka vård- och landskapsreformen först har bragts på fall!

Jan-Erik Ingvall Helsingfors

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22