Utrikesministeriet utreder behovet av chartrade flyg för strandsatta finländare

Utrikesministeriet uppmanar alla strandsatta finländska resenärer att kontakta Finlands ambassad eller det lokala konsulatet. Bild: Ari Sundberg

Enligt Utrikesministeriet är det 43 700 finska medborgare som har gjort reseanmälan. Hur stor del av dem som är strandsatta på grund av inställda flyg vet ingen.

Utrikesministeriet har uppmanat alla finländare som befinner sig utomlands att återvända hem. Hur många som har följt regeringens och ministeriets uppmaning är oklart.

– Vår enhet för konsulära ärenden är helt överbelastad och det är många resenärer som kontaktar oss nu. Det är svårt att säga hur många av dessa 43 000 finländare som fortfarande befinner sig utomlands, säger ambassadrådet René Söderman på Utrikesministeriets kommunikationsavdelning.

Enligt Söderman är det såväl finländare som är bosatta utomlands som finska medborgare som är på resa som är inräknade i det totala antalet reseanmälningar.

– Utrikesministeriets resurser att hjälpa strandsatta finländare att återvända hem är begränsade, men det lönar sig att kontakta den lokala finska ambassaden eller konsulatet om man har problem, säger Söderman.

En del europeiska länder har redan chartrat flygplan för att trygga hemfärden för sina strandsatta landsmän som befinner sig utomlands.

– Vi utreder frågan för närvarande i samarbete med övriga nordiska länder, men vi har inte fattat några beslut om hur vi går vidare, säger utrikessekreterare Raimo Pahkasalo på Utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden.

Var finns det strandsatta finländare som behöver hjälp med returresan?

– Det kan jag inte säga i detta skede, säger Pahkasalo

  • Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

    Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

    Mer läsning