Utreds myndigheternas ansvar nu?

Skogbyvägen borde ha byggts om så att den korsar järnvägen vinkelrätt.

Nu när biträdande riksåklagaren Jukka Rappe tar upp fallet med olyckan mellan ett militärfordon och ett lokaltåg i Skogby på Hangö udd undrar man om målet är att anklaga de myndigheter som har godkänt korsningen som sådan.

Skogbyvägen borde ha byggts om så att den korsar järnvägen vinkelrätt, då skulle denna katastrof ha undvikits och trafiken kunde ha fortsatt nu och framöver förhoppningsvis med varningsljus.

Myndigheternas ansvar har förbigåtts.

Åke Holmlund, Sjundeå

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning