Utredningen om dödsolyckan i Kuopio är klar – säkerheten i hela bussbranschen måste förbättras

Chauffören hade vaknat redan klockan fyra på morgonen och börjat köra klockan sju på morgonen från Kalix i Sverige. I den tragiska olyckan omkom fyra personer medan flera skadades allvarligt. Bild: Lehtikuva/Timo Hartikainen

I augusti i fjol dog fyra personer och 19 skadades sig allvarligt i en bussolycka i Kuopio. Nu kräver Olycksutredningscentralen att bussbranschen ser över sina säkerhetsföreskrifter.

– Det finns inte en enskild faktor som orsakade olyckan, utan den berodde på flera faktorer. I det avseendet var det en väldigt typisk olycka, säger Veli–Pekka Nurmi, direktör vid Olycksutredningscentralen.

En buss störtade ner på järnvägen vid avfarten till Kolmisoppi i närheten av Kuopio den 24 augusti i fjol. Olycksutredningscentralen Otkes är nu klar med sin utredning kring olyckan.

1) Kommunikationsministeriet ska införa nya säkerhetsledningssystem inom hela bussbranschen.

2) På universitet som utbildar läkare ska grunderna i körhälsa ingå i grundutbildningen, specialistutbildningen och i fortbildningen av läkare.

3) I Kommunikationsverkets körhälsoanvisningar ska hyperglykemi eller högt blodsocker granskas.

4) Kommunikationsministeriet uppmanas kontrollera sina krav och sin praxis för uppföljningen av chaufförers hälsotillstånd. Också psykisk ohälsa och trötthet ska beaktas.

5) Trafikledsverket ska se över ställen där det finns en risk för tunga fordon att falla från en motorvägsramp. Om brister upptäcks ska de åtgärdas.

6) Transport- och kommunikationsverket ska i sitt internationella samarbete aktivt främja kollisionsvarnare, nödbromsningssystem, filvakter och anordningar som övervakar förarens vakenhetsgrad.

Då olyckan inträffade körde bussen så fort att chauffören inte hann bromsa eller svänga. Bussen körde över en refug och körde in i personbilar innan den störtade genom ett broräcke och träffade en bergskant vid ett järnvägsspår. Bakändan av bussen föll ner på spåret.

Alla fyra som omkom satt i bakändan av bussen. Två personer använde säkerhetsbälte och två gjorde det inte. Två personer som också satt längst bak i bussen och använde säkerhetsbälte klarade sig, men skadade sig allvarligt.

Striktare hälsokrav

Chaufförens hälsotillstånd spelade en roll i olyckan, men det handlade inte om ett sjukdomsfall. Chauffören hade en kronisk sjukdom som enligt Olyckutredningscentralen var en av de bidragande orsakerna till olyckan. Därför föreslår Olycksutredningscentralen att hälsotjänsterna för busschaufförer ses över.

Otkes vill att Trafik- och kommunikationsministeriet går ut med nya direktiv som identifierar högt blodsocker i de hälsokontroller som ordnas för busschaufförer.

Olyckutredningscentralen vill också förbättra övervakningen av busschaufförernas hälsotillstånd och ber Kommunikationsministeriet se över sina hälsokrav och metoder för att kontrollera det. Chauffören som körde bussen i Kuopio var korttidsanställd och hade enligt Otkes eventuellt inte ens rätt till företagshälsovård. Enligt Nurmi vid Otkes är hälsokraven striktare i andra branscher, till exempel i flygbranschen.

Chauffören hade vaknat klockan fyra

Chauffören hade dessutom vaknat redan klockan fyra på morgonen och börjat köra klockan sju på morgonen från Kalix i Sverige. Chauffören hade kört i totalt tio timmar innan olyckan skedde. Han hade hållit de pauser som krävs, men det handlade ändå om en lång färd, enligt Olycksutredningscentralen.

Innan bussen störtade ner från avfarten försökte chauffören bromsa men misslyckades. Enligt utredningsledaren Kai Valonen måste chauffören ha missat bromspedalen, träffat den fel med foten eller helt enkelt inte hunnit bromsa.

Chauffören hade en kronisk sjukdom som enligt Olyckutredningscentralen var en av de bidragande orsakerna till olyckan. Bild: Lehtikuva/ Timo Hartikainen

Polisutredningen snart klar

Olycksutredningscentralens slutsats är att det finns brister i säkerheten i busstrafiken och bristerna måste åtgärdas omedelbart.

Olyckan var en av de allvarligaste trafikolyckorna i Finland i fjol. Polisinrättningen i Östra Finland utreder olyckan som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och chauffören, som är född 1951, misstänks för fyra fall av dödsvållande. Utredningen väntas bli klar inom kort.

Alla 21 passagerare som satt i olycksbussen var medlemmar i en sverigefinsk sångförening, Kalix Sång Klubb. Två av de omkomna var svenska medborgare, en var finsk medborgare och en hade dubbelt medborgarskap. Gruppen startade från Kalix tidigt på morgonen och var på väg på sin årliga sparesa till hotellet Rauhalahti i Kuopio.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning