Utredning visar på flera brister i taxilagen

Taxilagen bör rättas till på flera punkter, enligt en utredning som Konkurrens- och konsumentverket gjort. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Priserna höjdes särskilt i Nyland, tvärtemot vad experterna trodde innan den nya lagen trädde i kraft. Kommunikationsminister Timo Harakka utlovar åtgärder.

Lagstiftningen och reglerna kring taximarknaden borde ändras för att stärka konkurrensen. Det menar Konkurrens- och konsumentverket (KKV), en av flera instanser som utrett följderna av taxireformen på uppdrag av Kommunikationsministeriet.

Reformen har inte fått det utfall som man hoppades på innan den trädde i kraft förrförra sommaren. Istället har den lett till en klar prisökning, särskilt i Nyland.

Utredningarna om taxireformen inleddes av dåvarande kommunikationsminister Sanna Marin förra sommaren. Förhoppningen var att klargöra vilka konsekvenser den haft i fråga om säkerhet, tillgång, grå ekonomi och prissättning.

Nu konstaterar kommunikationsministern Timo Harakka (SDP) att oron har varit befogad.

– Ett lagstiftningsprojekt för att åtgärda missförhållanden inleds genast. Målet är att lagändringarna ska träda i kraft i början av nästa år, säger Harakka.

Utöver KKV har Traficom och Skatteförvaltningen granskat taxireformens följder.

Prisstegringen väcker förvåning

Utvecklingen väcker både förvåning och oro, skriver KKV i sitt utlåtande. På förhand sågs nämligen prishöjning i glesbygden som mer trolig, men där har prisökningen varit måttlig.

Däremot är de som bor i glesbygden förargade över tillgängligheten. Ju mindre kommun, desto större är missnöjet.

Enligt KKV är det problematiskt att taxiförmedlingscentralerna ofta ägs av bolagen själva. KKV skriver att centralerna har skyddat de företagare som var med före reformen, genom att stänga ute nya chaufförer från taxiförmedlingen.

Taxibolagen borde därför inte binda sig till bara en förmedlingscentral, utan ha möjligheten att köra för flera olika. Enligt KKV finns det orsak att överväga andra styrmedel, utöver konkurrenslagen.

En annan orsak till de stigande priserna är att konsumenten inte kan konkurrensutsätta taxifärden effektivt. Det beror på att den som behöver en taxi ofta har bråttom eller har ett oundvikligt behov av att få taxiskjuts.

KKV förespråkar ändå inget taxametertvång, utan påpekar att taxiföretag som använder sig av nya, appbaserade förmedlingstjänster ökar konkurrensen och att man därför inte borde hämma deras verksamhet.

Däremot borde man enligt utredningen försäkra sig om att kunderna vet vilket bolag de åker med och vart eventuella reklamationer ska riktas.

En stor del av resorna är skattefinansierade

En stor del av den finska taximarknaden utgörs av resor som betalas med offentliga medel, såsom FPA-resor och färdtjänst för personer med funktionsnedsättning.

De här resorna uppgår totalt sett till 40 procent av branschens omsättning. I stora delar av Finland är det väldigt svårt att driva ett lönsamt taxibolag utan offentligt finansierade resor.

FPA upphandlade sina resor landskapsvis 2018, men de förmedlingscentraler som valdes i upphandlingen har prioriterat gamla taxibolag och på det sättet gjort det svårare för nya bolag att få tillträde till marknaden.

Det finns skäl att fundera över att ordna upphandlingen så att förmedlingstjänsterna och taxitjänsterna skulle upphandlas separat, menar KKV.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning