Senare sommarlov ger turistnäringen vinst på 219 miljoner euro – regeringen tar upp frågan i höst

Turismen kunde dra nytta av senarelagda sommarlov.Bild: Mostphotos

En utredning visar att turistnäringen skulle vinna 219 miljoner per år på ett senarelagt sommarlov. Näringsminister Mika Lintilä (C) säger att frågan kommer upp i höstens budgetförhandlingar eller allra senast i nästa regeringsförhandlingar.

Enkäten, som riktade sig till företag inom turismbranschen, utgår från att sommarlovet skulle inledas den sista vardagen vecka 24 i stället för vecka 22. På årsnivå räknar företagen med att intäkterna från turismen i så fall skulle öka med 2,5 procent eller ungefär 219 miljoner euro. Personalmängden skulle öka med 1,6 procent eller cirka 1 300 årsverken.

Enligt undersökningen, som gjordes av exportorganisationen WSP på uppdrag av Arbets- och näringsministeriet, skulle sommarstäder som Hangö, Nådendal och Nyslott gagnas av att efterfrågan sprids ut på två månader. Precis som för vissa stugbyar är kapaciteten i städerna ofta fullt utnyttjad i juli. För nöjesparker är augusti i dag en utmaning, trots att vädret talar för högsäsong.

Två skolveckor i juni kan också erbjuda nya möjligheter inom turismen. Det är en bra tidpunkt för lägerskolor, och när man inte behöver ta hänsyn till ett bortfall bland föräldrar som är hemma med skolbarn går det fint att ordna kongresser. Dessutom finns det pensionärer som helst reser utanför skolornas lov.

Nöjd minister

Näringsminister Mika Lintilä (C) är eld och lågor över rapporten.

– Jag är nöjd med resultatet och verkligt ivrig att få utveckla turismen.

Turismen är en av regeringens så kallade spetssatsningar, målet är att främja turism året om. En tillväxt upplevs som extra viktig eftersom det ofta handlar om sysselsättning på glesbygden.

– Det är en sak att de utländska resenärernas övernattningar ökar. Men det behövs också åtgärder för att öka de inhemska övernattningarna. Den här undersökningen är ett exempel på något som kan göras, säger Mika Lintilä.

Han understryker att turistnäringen bara är en del av helheten. Man måste också reda ut hur en potentiell senareläggning skulle påverka skolorna och näringslivet i övrigt.

– Saken måste beredas grundligt, och man måste beakta många aspekter. Vi behöver hitta en lösning som stöder utbildningen och som kan genomföras administrativt. Senast inför nästa regeringsförhandlingar ska den vara klar, förhoppningsvis redan till höstens budgetförhandlingar. Vi ska ta upp ärendet till diskussion på Finlandsarenan i juli.

Även finlandssvenska rektorer har i ett medborgarinitiativ föreslagit att läsårsavslutningen skjuts fram med två veckor, med motiveringen att elevernas sommarlov då skulle infalla under den varmare delen av sommaren och i högre grad sammanfalla med sommarlovet i de övriga nordiska länderna och det övriga Europa.

På torsdagen hade lite över 11 500 undertecknat medborgarinitiativet. För att behandlas av riksdagen behövs minst 50 000 underskrifter före 22 maj.

Artikeln har uppdaterats kl. 20.50.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33