Utredning: Smalt cyberkunnande i Finland

Otillräcklig utbildning. Enligt forskaren Antti Pelkonen har forskningen kring cybersäkerhet ökat, men utbildningen inom branschen är fortfarande otillräcklig. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Cybersäkerheten i Finland har många styrkor men även en rad svagheter. I Finland finns det högklassigt kunnande i bland annat virusskydd och kryptering.

Men inom en del områden är finns det mycket få kunniga och spetsen är smal. Samarbetet mellan forskning, företag och administrationen är också först nu på väg att utvecklas.

Svagheterna och styrkorna framgår av en utredning gjord av VTT och Cyberlab. Utredningen offentliggjordes i Esbo på måndagen.

Forskaren Antti Pelkonen vid VTT, som ansvarade för utredningen, säger att den viktigaste rekommendationen är att den nationella viljan att stärka cybersäkerheten ska stärkas.

– Annars är det svårt att gå vidare, säger Pelkonen.

Cybersäkerheten är en nyckelfråga i och med att allt mer görs på nätet eftersom hoten på nätet växer i samma takt.

Inre och yttre hot

Ett möjligt hot mot cybersäkerheten är hybridkrigföring. I Finland kan tudelning i samhället också skapa inre spänningar och då kan cyberhot uppstå också internt.

Finlands kapacitet att skydda kritisk infrastruktur försvagas om ledningsansvaret inom cybersäkerheten inte är klart definierad och strävan att skapa en gemensam vilja misslyckas. Ett teknologiberoende digitaliserat samhälle är enkelt att lamslå. Det är viktigt att det finns tilltro till verksamheter på nätet.

Allt går inte att lösa med teknologi. För att avvärja till exempel inre hot krävs långsiktiga åtgärder för att bevara samhörigheten i samhället, slår utredningen fast.

Pelkonen säger att det råder brist på tvärvetenskaplig forskning och att samarbetet i branschen är småskaligt. Det teknologiska kunnandet är starkt, men expertisen borde utvidgas till handel, juridik och beteendevetenskaper.

Otillräcklig utbildning

Pelkonen uppskattar att forskning och utbildning som berör cybersäkerheten har ökat, men att mängden fortfarande är liten.

– Utbildningen inom branschen är otillräcklig.

Av de företag som deltog i undersökningen uppger hela 60 procent att det inte finns god tillgång till arbetskraft. Pelkonen säger att bristen på arbetskraft inte enbart är Finlands problem, utan att det är fråga om ett globalt problem.

I Finland har även branschens intressantaste företag sålts till utländska ägare. Det kan även leda till att kunnig personal lämnar landet.

Trots problemen anser Pelkonen att Finlands förutsättningar inom cybersäkerhet är goda eftersom kunnande är högklassigt. Inom det teknologiska kunnandet finns det heller inga betydande brister.

Han säger att en styrka är att det jämfört med befolkningsmängden finns många företag inom branschen. 

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning