Utredning: Sänk dagisavgifterna ytterligare

Färre i Finland. Finländska barn deltar i lägre grad i småbarnspedagogiken än i övriga Norden.Bild: HBL-arkiv

Hur få fler barn att delta i småbarnspedagogiken? Det har en utredningsgrupp nu funderat på och föreslår att dagisavgifter sänks och att hemvårdsstödet förkortas med ett år.

Finländska barn deltar i klart lägre grad i småbarnspedagogisk verksamhet än barn i övriga EU-länder och i de nordiska länderna. I Finland är deltagarandelen i gruppen för barn under tre år cirka 28 procent, vilket är klart under de övriga nordiska ländernas nivå (Norge cirka 55 procent, Sverige 47 procent).

I gruppen för barn i åldern 3–5 år är deltagarprocenten kring 95 i de övriga nordiska länderna, i Finland är andelen 74 procent.

Enligt utredningen är småbarnspedagogiken en lönsam investering för samhället eftersom barnens utveckling och inlärning är oerhört intensiva under de tidiga åren. Under den tidiga barndomen kan man stöda en positiv utveckling och eventuella problem kan förebyggas. Småbarnspedagogiken anses vara ett centralt verktyg i förebyggandet av utslagning och verkställandet av jämlikhet i utbildningen.

– Utvecklandet av småbarnspedagogiken är som morgondagens grundskolereform: man stärker jämlikheten i utbildningen, förebygger utslagning och stöder utvecklingen av inlärningsförmågan, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) som tog emot utredningen på torsdagen.

Mer lärarutbildning på universitetsnivå

Utredningsgruppen föreslår också att det framöver i varje barngrupp bör finnas en person som avlagt en pedagogisk examen på universitetsnivå. Därutöver ska det i grupperna finnas socionomer inom småbarnspedagogik (yrkeshögskoleexamen) samt barnskötare (examen på andra stadiet).

– Antalet pedagogie kandidatexamina som ger behörighet för lärare inom småbarnspedagogiken bör höjas gradvis, föreslår personerna bakom utredningen.

En rekommendation på lång sikt är att behörighetskraven inom småbarnspedagogiken höjs till magisternivå samt att ett permanent system för kompletterande utbildning utvecklas inom småbarnspedagogiken.

Undervisnings- och kulturministeriet har redan tidigare förhandlat med universiteten om att höja antalet barnträdgårdslärarexamina med en tredjedel. Därutöver reserverade regeringen i samband med ramförhandlingarna i april 2017 en finansiering på 28 miljoner euro för att utveckla personalstrukturen inom småbarnspedagogiken under en period på fyra år.

Utredningen har gjorts av Satu Järvenkallas, Kirsti Karila och Tuomas Kosonen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00