Utredning om tillbud nära Emsalö klar – militärbåt var osynlig på radar

Haminaklassens robotbåt Hanko var involverad i ett tillbud väster om Emsalö i december 2018. Bild: Kirsi-Maria Slotte/Försvarsvmakten

En lotsbåt och robotbåten Hanko var på kollisionskurs i Borgå skärgård i fjol. Robotbåten syntes inte på radarn, och enligt Olycksutredningscentralen beaktade dess besättning inte möjligheten att den är osynlig för lotsbåten.

En lotsbåt och marinens robotbåt Hanko var nära att krocka med varandra väster om Emsalö i Borgå skärgård den första december i fjol. Lotsbåten lyckades undvika en kollision genom att väja för robotbåten, och fartygen passerade varandra på fyrtio meters avstånd.

Olycksutredningscentralen har nu utrett händelsen och kommer med två säkerhetsrekommendationer.

Marinens fartyg rör sig obemärkta till sjöss

För det första rekommenderar Olycksutredningscentralen att marinen gör en bedömning om riskerna med att dess fartyg rör sig obemärkta till sjöss. Enligt rekommendationen bör marinen ge besättningen på sina fartyg vägledning om åtgärder som behövs för att minimera riskerna med att färdas obemärkt.

Enligt Olycksutredningscentralen sänder marinens fartyg i allmänhet inte sina positions- och identifieringsuppgifter för det så kallade AIS-systemet som visar fartygs rörelser. Vid tillbudet väster om Emsalö hade marinens robotbåt dessutom försvunnit från fartygstrafikservicens, det vill säga VTS-centralens, radar.

– Betydelsen av en omfattande lägesbild för VTS understryks i livligt trafikerade områden och under livliga trafiksäsonger. I syfte att trygga en säker sjöfart är det viktigt att sjötrafikstyrningen i alla situationer får tillräckliga uppgifter också om de myndighetsfartyg som verkar i området, säger Olycksutredningscentralens direktör Veli-Pekka Nurmi i ett pressmeddelande.

I ett utlåtande om händelsen skriver Olycksutredningscentralen att robotbåtens besättning inte beaktade möjligheten att lotsbåten inte kan upptäcka den.

Anmälan till myndigheterna behövs

Vidare rekommenderar Olycksutredningscentralen att marinen och det statsägda lotsföretaget Finnpilot kommer överens med Transport- och kommunikationsverket om hur tillbud anmäls för att öka säkerheten till sjöss.

Efter tillbudet i december gjorde besättningen på bägge båtarna en anmälan om händelsen. Anmälningarna behandlades internt inom både marinen och Finnpilot men händelsen ledde aldrig till någon myndighetsanmälan.

– Med tanke på säkerheten inom sjöfarten vore det synnerligen viktigt att Transport- och kommunikationsverket underrättas om allvarliga tillbud i sjöfarten, säger Olycksutredningscentralens ledande utredare Risto Haimila i pressmeddelandet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning