Utredning: Låga löner tvingar heltidsanställda att söka sociala förmåner

Servitörer och kockar hör till dem som måste ty sig till utkomststöd eller andra sociala förmåner för att klara sig ekonomiskt. Det visar Servicefacket Pams nya utredning. Bild: Lehtikuva/ Mesut Turan

Servicefacket Pams nya utredning visar att många som jobbar i restaurang- och städbranschen får så låga löner att de måste dryga ut sina inkomster med sociala förmåner.

Enligt Pams kalkyler använde myndigheterna 2017 cirka 500 miljoner euro på utbetalningar av sociala förmåner för att kompensera dem som jobbar, men är så underbetalda att de inte kan försörja sig på sin lön.

Utredningen "I arbete men fattig" pekar ut bland andra servitörer, kockar och städare som oftast måste ty sig till utkomststöd eller andra sociala förmåner för att klara sig ekonomiskt.

– Sannolikheten för att städare och servitörer måste söka utkomststöd är ungefär 3-3,5 gånger större än bland genomsnittliga löntagare, säger politices magister Niina Tanner som har skrivit utredningen.

Ann Selin, ordförande för Servicefacket Pam, säger att alla borde klara sig på den lön de får. Enligt Selin erbjuder en del arbetsgivare för dåliga arbetsvillkor till sina arbetstagare. Bild: Lehtikuva/ Vesa Moilanen

Enligt Pam är det påtvingat deltidsarbete, atypiska arbetsförhållanden eller så kallade nolltimmesavtal som leder till att arbetstagare i restaurang- och städbranschen ligger risigt till.

– Vi måste fråga oss vilka signaler de här siffrorna sänder till företagen som betalar dessa löner och vilket ansvar de bär som arbetsgivare, säger Niina Tanner i ett pressmeddelande.

Tanners uträkningar visar att underbetalda kockar och servitörer fick cirka 60 miljoner euro i sociala förmåner 2017. De sociala förmåner som oftast kommer i fråga är bostadsbidrag, jämkad dagpenning eller utkomststöd.

Ann Selin, ordförande för Pam, vill få bort ogrundade deltidsjobb. Hon kräver att riksdagen genom lagstiftning inför kriterier för när arbetsgivare får anställa någon på deltid.

– Vi föreslår också att arbetstagare som gör fler arbetstimmar än vad som står i arbetsavtalet en längre tid, ska få de här arbetstimmarna inskrivna i arbetsavtalet, säger hon i ett pressmeddelande.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning