Utredning: Färre bussar på Västerleden

Statliga Trafikverket har undersökt hur Västmetrons start påverkat trafikmängderna på Västerleden. Enligt Trafikverket är resultaten väntade.

– Mängden bussar har minskat dramatiskt vilket beror på att de flesta busslinjerna drogs in, säger Pekka Kinnunen vid Trafikverket.

Till Yle säger han att somliga stadsbor upplever att trafiken på Västerleden minskat på vardagar, andra att den ökat.

En av kungstankarna med nya metrolinjen var att spara pengar då de direkta busslinjerna mellan Esbo och Helsingfors inte längre behövs. Många av de linjerna körde på Västerleden. På hösten återinförs några busslinjer efter ett ramaskri orsakat av förtvivlade Esbobor och arga politiker som är ledsna på den strulande metron.

Västmetron har ställt till det för många Esbobor. Många anser också att pendlandet blivit enklare. Bild: Lehtikuva/Onni Ojala

Senast i tisdags försenades många pendlares resor i huvudstadsregionens morgonrusning då metron drabbades av tekniska problem.

Enligt Trafikverkets utredning har en del bilister tagit metrotåget, men personbilstrafiken har minskat med mindre än en procent. Enligt Helsingforsregionens trafik (HRT) har biljettintäkterna i kollektivtrafiken i Esbo ändå ökat märkbart, vilket antas bero just på Västmetron.

Fakta

Trafikverket och trafikverk

Trafikverket är en statlig expertorganisation som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för utvecklingen av trafiksystemet.

Trafikverket ska inte förväxlas med Trafiksäkerhetsverket (Trafi) som är en transportmyndighet och framstående expert inom transportområdet som arbetar beslutsamt för att främja ansvarsfull trafik.

När du åker metro, spårvagn eller Sveaborgsfärjan åker du med ett kollektivtrafikmedel som Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST), ansvarar för.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03