Utredning efter trakasserier på Utrikesministeriet: Uppdragsrotation försvagar förtroendet

Utrikesminister Timo Soini (Blå) och utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen (Saml) beställde en oberoende utredning efter anklagelserna om trakasserier. Bild: Lehtikuva / Jussi Nukari

Utrikesministeriet har anklagats för att inte ta itu med trakasserier. En konsultutredning rekommenderar 30 åtgärder.

Konsultföretaget Ramboll har gjort en oberoende utredning efter att Förhandlingsorganisationen för de högt utbildade inom den offentliga sektorn (Fosu) i oktober anklagade Utrikesministeriet för att förbise trakasserier av anställda.

Enligt rapporten är uppdragsrotationen ett av problemen. Osäkerheten kring hur karriären framskrider får anställda att undvika att ta upp svåra frågor för att inte stämplas som jobbiga personer. Rotationen gör det också svårare att bygga förtroende. Det har även varit oklart vem man kan vända sig till och vem som bär ansvaret.

Enligt rapporten upplever de anställda att trakasserierna alltför ofta bedöms från fall till fall i stället för att det skulle finnas en tydlig opartisk process som är likadan i alla fall. Ojämlikhet när det gäller lön, förmåner och karriärmöjligheter framstår också som ett problem.

30 rekommendationer

I rapporten rekommenderas 30 åtgärder. Bland annat behövs det fler experter på personalfrågor, och de som reder ut fallen bör stå utanför uppdragsrotationen. Chefskulturen på beskickningarna bör också i mindre grad vara beroende av enskilda personer.

I ett pressmeddelande säger utrikesminister Timo Soini (Blå) och utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen (Saml) att det brådskar att åtgärda problemen.

Rambolls enkät besvarades av 555 anställda av kring2 350 personer vid Utrikesministeriet. Konsultföretaget gjorde också intervjuer och genomförde dialogverkstäder. Av de som svarade på enkäten hade 88 personer upplevt trakasserier eller osakligt bemötande under det senaste året och 8 personer berättade om sexuella trakasserier.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning