Utredning: de årliga kostnaderna för fysisk inaktivitet minst 3 miljarder euro

Bild: Mostphotos.com

Det blir dyrt för staten då befolkningen inte rör på sig, visar en ny undersökning som Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet offentliggjort.

Enligt den utredning som forsknings- och expertcentret UKK-instituutti har sammanställt uppgår samhällets årliga kostnader för fysisk inaktivitet, som till exempel mycket sittande och dålig kondition, till minst 3 miljarder euro per år. Då är social- och hälsovårdskostnader, produktivitetskostnader, inkomstskatteförluster, arbetslöshetsförmåner och kostnader för utslagning beaktade.

Utredningen bygger på idrotts-, hälso- och ekonomivetenskapligt samarbete, och syftet har varit att utreda hur höga kostnader fysisk inaktivitet årligen orsakar.

– De kostnader som fysisk inaktivitet årligen orsakar samhället uppgår till flera miljarder euro, och kostnaderna ökar årligen på grund av befolkningens stigande medelålder och den högre sjukfrekvensen. Jämfört med kostnadsnivån 2014 beräknas de direkta kostnaderna för hälso- och sjukvården öka med 29 procent fram till 2030, och med 58 procent fram till 2040. Man kan alltså konstatera att sparpotentialen av de kostnader som fysisk inaktivitet orsakar samhället är mycket stor, säger Tommi Vasankari som är direktör för UKK-instituutti och ansvarig för rapporten.

Enligt utredningen uppgår kostnaderna för hälso- och sjukvård, alltså för hälsovårdstjänster och läkemedel, och produktivitetskostnaderna för förlorad arbetsinsats till 1,5–4,4 miljarder euro. Kostnaderna för den åldrande befolkningens hem- och institutionsvård till 150 miljoner euro, inkomstskatteförlusterna till 1,4–2,8 miljarder euro, arbetslöshetsförmånerna till cirka 30–60 miljoner euro och kostnaderna för utslagning till minst 70 miljoner euro.

De totala årliga kostnaderna och produktivitetsförlusterna uppgår alltså då till 3,2–7,5 miljarder euro.

Även om alla de här kostnaderna beaktas till minsta möjliga belopp uppgår de årliga kostnaderna och produktivitetsförlusterna till 3,2 miljarder euro. Det är däremot inte möjligt att fastställa en exakt summa som täcker alla de kostnader som fysisk inaktivitet orsakar.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning