Utredning: Cancerkirurgin bör koncentreras till stora enheter

Bild: EPA/CARLO FERRARO

Kunnandet inom cancerkirurgin bör koncentreras till större enheter än i dagsläget, föreslås det i en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet beställt.

Omsorgsminister Juha Rehula (C) säger att han tänker tillsätta regionala utredningspersoner för att få sjukhusen inom varje specialupptagningsområde att samarbeta. I hälsovårdslagen stiftas det redan nu om arbetsfördelning mellan sjukhusen, men enligt Rehula finns det skillnader i hur olika områden lever upp till lagen.

– Jag förväntar mig att de inte bara kommer med utredningar utan också förslag om arbetsfördelningar som kan godkännas här. Och jag meddelar nu att om ett område kommer till ett samarbetsavtal som följer lagen är jag beredd att underteckna det, säger Rehula.

Rehula tog i morse emot utredningspersoners förslag om hur olika operationer och annan vård ska koncentreras till universitetssjukhus och centralsjukhus. Enligt utredningarna bör krävande cancerkirurgi och sällsynta canceroperationer koncentreras till universitetssjukhus eller sjukhus med omfattande jour. Andra centralsjukhus ska kunna fortsätta med vanligare canceroperationer, bland annat för tjocktarmscancer, bröstcancer samt urologiska och gynekologiska cancerformer. Också operationer inom ortopedi och traumatologi samt en del rehabilitering bör koncentreras till större sjukhus, enligt utredningspersonerna.

Vården av hjärtinfarkter som kräver ballongvidgning koncentreras till universitetssjukhusen, centralsjukhusen med omfattande jour och Vasa centralsjukhus. En del andra sjukhus i områden med långa avstånd ska också få fortsätta med ballongvidgningar – på vissa villkor, föreslår utredningspersonen Tiina Huusko.

– Det är en balansgång mellan en tillräckligt stor volym ingrepp och tiden inom vilken patienten måste få vård, säger Huusko.

Även behandlingen av stroke ska koncentreras till universitetssjukhusen och centralsjukhusen med omfattande jour, men också här ska sjukhus i områden med långa avstånd på vissa villkor få fortsätta behandlingarna.

Ett utkast till förordningen om koncentrationen av operationer kommer att skickas på remiss i vår. Avsikten är att regeringen ska godkänna förordningen före midsommar. 

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning