Utredning: Cancerkirurgin bör koncentreras till stora enheter

Bild: EPA/CARLO FERRARO

Kunnandet inom cancerkirurgin bör koncentreras till större enheter än i dagsläget, föreslås det i en utredning som Social- och hälsovårdsministeriet beställt.

Omsorgsminister Juha Rehula (C) säger att han tänker tillsätta regionala utredningspersoner för att få sjukhusen inom varje specialupptagningsområde att samarbeta. I hälsovårdslagen stiftas det redan nu om arbetsfördelning mellan sjukhusen, men enligt Rehula finns det skillnader i hur olika områden lever upp till lagen.

– Jag förväntar mig att de inte bara kommer med utredningar utan också förslag om arbetsfördelningar som kan godkännas här. Och jag meddelar nu att om ett område kommer till ett samarbetsavtal som följer lagen är jag beredd att underteckna det, säger Rehula.

Rehula tog i morse emot utredningspersoners förslag om hur olika operationer och annan vård ska koncentreras till universitetssjukhus och centralsjukhus. Enligt utredningarna bör krävande cancerkirurgi och sällsynta canceroperationer koncentreras till universitetssjukhus eller sjukhus med omfattande jour. Andra centralsjukhus ska kunna fortsätta med vanligare canceroperationer, bland annat för tjocktarmscancer, bröstcancer samt urologiska och gynekologiska cancerformer. Också operationer inom ortopedi och traumatologi samt en del rehabilitering bör koncentreras till större sjukhus, enligt utredningspersonerna.

Vården av hjärtinfarkter som kräver ballongvidgning koncentreras till universitetssjukhusen, centralsjukhusen med omfattande jour och Vasa centralsjukhus. En del andra sjukhus i områden med långa avstånd ska också få fortsätta med ballongvidgningar – på vissa villkor, föreslår utredningspersonen Tiina Huusko.

– Det är en balansgång mellan en tillräckligt stor volym ingrepp och tiden inom vilken patienten måste få vård, säger Huusko.

Även behandlingen av stroke ska koncentreras till universitetssjukhusen och centralsjukhusen med omfattande jour, men också här ska sjukhus i områden med långa avstånd på vissa villkor få fortsätta behandlingarna.

Ett utkast till förordningen om koncentrationen av operationer kommer att skickas på remiss i vår. Avsikten är att regeringen ska godkänna förordningen före midsommar. 

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54