Utredning: Asylsökandes ställning försämrades under regeringen Sipilä – politiken tog sikte på en miniminivå

År 2015 kom över 32 000 asylsökande till Finland men därefter minskade antalet åter snabbt, enligt statistik från Migrationsverket. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Under den förra regeringen gjordes en rad skärpningar i utlänningslagen och asylpraxis, som har samverkat på ett sätt som försämrat de asylsökandes ställning, visar en färsk utredning.– Man strävade på sätt och vis efter att nå den lägsta möjliga servicenivån för asylsökande och på så sätt göra det egna landet mindre lockande än andra länder, säger professor Elina Pirjatanniemi.

De ändringar i utlänningslagen och behandlingen av asylansökningar som gjordes åren 2015–2019 verkar ha förlängt asylprocesserna och försämrat asylsökandes rättsskydd i Finland. Det menar en grupp for...