Utredning: Allvarliga brister i vart femte rymningsrum

Poängen med rymningsspel är att man genom problemlösningen ska ta sig ut ur det slutna rummet. Utrymningen måste ändå i verkligheten gå att göra vid brand eller olycka, enligt Inrikesministeriet som låtit granska hundra spel i Finland. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

I vart femte rymningsspel i Finland brister det betydligt i hur deltagarna ska kunna ta sig ut ur lokalerna. Vid en brand i ett så kallat escape room i Polen dog fem personer i januari.

Efter branden i Polen i januari där fem personer dog och en person skadades allvarligt satte Inrikesministeriet i gång en utredning av rymningsspelen, escape rooms, i Finland.

Hundra enheter gicks igenom och i hela nitton fanns allvarliga brister vad gällde möjligheten för deltagarna att ta sig ut från lokalerna.

Utgångar kunde saknas helt, somliga krävde nyckel och ibland förutsattes det att kunderna slog sönder konstruktioner.

Smärre brister uppdagades i hälften av spelen, till exempel att utrymningsvägar var dåligt utmärkta.

Vid allvarliga brister krävde räddningsmyndigheterna – som utförde inspektionerna – att felen skulle korrigeras innan verksamheten körde i gång igen.

Rymningsspel efterliknar tv-spel och går ut på att man framför allt genom problemlösning och reaktionsförmåga tar sig igenom en slags bana och ut ur det slutna rummet.

Enligt Inrikesministeriet är det uppenbart att företagarna inte har varit på det klara med om deltagarna också i verkligheten kan låsas in i ett rum. Det har också funnits oklarheter i om kunderna känner till hur de ska ta sig ut då det finns behov av utrymning. Även om det är en del av problemlösningen att ta sig ut ur rummet måste det gå att göra vid brand eller olycka, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

Rymningsspelen är en rätt ny företeelse i Finland och har inte automatiskt övervakats av räddningsverken.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning