Utredning: Allt svårare för låginkomsttagare att klara sig

Bild: HBL-Arkiv

Centralorganisationen för Finlands social- och hälsovårdsorganisationer efterlyser tydliga åtgärder för att stoppa ojämlikhetsutvecklingen.

Det har blivit allt svårare för låginkomsttagare att klara sig under de senaste åren. Grundtryggheten har försämrats genom indexfrysningar, grundtrygghetsförmånernas köpkraft har halkat efter och därtill har beskattningen av förmånerna ökat. Nedskärningarna har drabbat speciellt arbetslösa, barnfamiljer och studerande, enligt en undersökning av SOSTE , som är en centralorganisation för Finlands social- och hälsovårdsorganisationer.

– Det behövs en klar kursändring i politiken. På basis av undersökningen är det klart att indexfrysningarna inte ska förlängas och tidigare nedskärningar kompenseras, säger SOSTE:s generalsekreterare Vertti Kiukas i ett pressmeddelande.

SOSTE:s utredning granskade de centrala sociala förmånerna och beskattningen åren 2012–19.

– Social- och hälsovårdsbranschens organisationer erfar att flera befolkningsgrupper fått det svårare att klara sig. I offentligheten hävdas att inkomstskillnaderna inte har ökat under regeringsperioden. Det här stämmer fram till 2016, men därefter har skett en vändning mot ökande ojämlikhet, säger Kiukas.

Under perioden 2012–15 främjade ändringarna i förmånerna låginkomsttagare. Efter 2015 har ändringarna däremot försämrat låginkomsttagarnas vardag. Speciellt låginkomsttagande barnfamiljers utkomst har försvårats sedan 2015.

– Nedskärningarna i grundtryggheten har försämrat de mest utsatta personernas ställning. Det här är inte rättvist. Nedskärningarna motiverades med statens dåliga ekonomiska utsikter. Nu har utsikterna ändrats och ekonomin växer. Ifall regeringen vill att alla ska hänga med tar de tillbaka index-frysningarna, säger Kiukas.