Utredare Virtanen om statliga byggprojekt: Underkänt

Utredningsman Erkki Virtanen är inte nådig i sina slutsatser. Bild: Lehtikuva / Roni Rekomaa

Hårdare styrning och möjligheten att stoppa finansieringen, föreslår Erkki Virtanen som haft i uppdrag att ta reda på varför budgeten spricker i byggprojekt som staten betalar.

Virtanens rapport om offentligt byggande är nu klar och får genast beröm av statsminister Juha Sipilä (C).

– Vi ska vara extremt målmedvetna och krävande när vi bygger med samhällets pengar, säger han.

Det var statsministern som tillsatte Erkki Virtanens en mans utredningsgrupp i slutet av förra året.

Erkki Virtanen fick i uppdrag att utreda effektiviteten i planeringen och genomförandet av statligt finansierade byggprojekt samt problemen med tidsplanerna och kostnaderna för projekten.

Renoveringen av Olympiastadion… Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Utredningen avslöjade att byggprojekt som staten delvis finansierar i regel ser ut att misslyckas.

Renoveringen av Olympiastadion och västmetron är exempel på projekt där både tidtabeller och kostnadskalkyler spruckit rejält.

… och byggandet av västmetron är projekt som mer eller mindre oförklarligt blivit mycket dyrare än beräknat. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Virtanens rekommendationer

Det förutsattes att utredaren lämnar tydliga rekommendationer för att minska problemen i kommande och om möjligt även i pågående projekt.

1. Erkki Virtanen föreslår att man alltid i gemensamma projekt fastställer ett maximibelopp såväl i euro som i procent för den statliga finansieringen.

2. Till byggprojektens ledande organ ska också utses statliga företrädare som har tillräckliga befogenheter och sakkunskap om ekonomi och byggande.

3. Till stöd för dessa behövs det också nya beslut och riktlinjer som gäller tillämpningen av bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen.

4. Vid behov ska staten också ges rätt att avbryta finansieringen om projektet oskäligt och utan grund avviker från den ursprungliga planen.

5. I fråga om trafikleder föreslår Virtanen att varje regering tillsätter ett parlamentariskt organ som bereder en plan för trafikledspolitiken för de tre följande valperioderna.

6. Utifrån denna plan ska den nya regeringen i samband med sitt första rambeslut utarbeta ett omfattande trafikledsprogram för regeringsperioden.

7. Virtanen rekommenderar också att beslut om att inleda trafikledsprojekt inte ska fattas i tilläggsbudgetarna.

8. I fråga om budgeteringen föreslås det att man övergår till ett femårigt reservationsanslag när det gäller utvecklingen av trafikledsnät.

9. Virtanen rekommenderar att man i statens krävande byggprojekt i huvudsak ska tillämpa alliansmodellen. Staten ska i regel kräva att alliansmodellen tillämpas även i de byggprojekt som staten delvis finansierar.

10. Enligt utredaren ska staten med hjälp av Senatfastigheter starkt främja tillämpningen av allians-livscykelmodellen i offentligt byggande. Detta kan i fortsättningen vara en möjlig lösning för att förebygga och motverka fukt- och mögelproblem.

11. I fråga om statligt ägda fastigheter föreslås det att Senatfastigheter och förvaltningsområdena under ledning av ministerierna tillsammans på basis av sin tidigare investeringsplan ska utarbeta ett utvecklingsprogram för fastigheterna och deras arbetsmiljöer. På så sätt kan bland annat Senatfastigheter uppnå sitt mål om att minska hyresutgifterna med 100 miljoner euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning