Utredare vill slå ihop Åbo Akademi, Novia och Arcada

Utredarna anser att det behövs en gemensam strategi för högskoleutbildningen på svenska. Bild: Mikael Piippo/SPT

Yrkeshögskolorna Arcada och Novia borde slås ihop till en enhetlig organisation med Åbo Akademi. Det föreslår författarna till tankesmedjan Magmas nya rapport.

Författarna till rapporten är Markku Linna, tidigare kanslichef vid Undervisnings- och kulturministeriet, och rektor emeritus Henrik Wolff. De betonar att det behövs en gemensam strategi för högskoleutbildningen på svenska.

Linna och Wolff anser att det behövs en stark enhet för att det svenska språket i framtiden inte ska marginaliseras. De understryker att det viktiga inte är en koncentration till vissa orter utan att det är viktigt att en svenskspråkig högskola också har förankring i Helsingfors.

Författarna tycker dessutom att högskolesystemet i Finland är för splittrat och kräver därför kraftiga åtgärder på ett nationellt plan. De föreslår att den kommande regeringen formulerar en vision för högskolesektorns struktur och finansiering till år 2030.

"Kraven borde luckras upp"

För att skapa förutsättningar för lyckade fusioner anser Linna och Wolff att den så kallade dualmodellen borde granskas. Dualmodellen innebär att universiteten och yrkeshögskolorna har olika lagstiftning och skilda uppgifter. Författarna till Magmas rapport strävar efter en gemensam lagstiftning för hela högskolesektorn.

De tycker också att finansieringsmodellen för högskolorna borde diskuteras. De strikta kraven inom social- och hälsovårdssektorn lyfter författarna upp som ett speciellt problem och föreslår att behörighetskraven inom barnomsorgen, äldrevården och socialt arbete ska ses över.

Rapporten Möjligheter för den högre utbildningen – med särskilt fokus på svenskspråkiga högskolor går att läsa på webben.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning