Utredande tjänstemän borde inte benämnas “forskare”

Bild: Wilfred Hildonen

För den breda allmänheten är det omöjligt att veta om den som uttalar sig i medierna är en forskare med vetenskaplig profil eller en person som uttalar sig i egenskap av utredande tjänsteman.

Forskare avser i första hand personer som sysslar med vetenskapligt studium. Forskarutbildning inleds efter magisterexamen med fortsatta akademiska studier. De här studierna inbegriper en doktorsavhandling. Avhandlingen är ett större självständigt akademiskt arbete som beräknas omfatta minst fyra år av heltidsarbete.

Om man siktar på en yrkeskarriär inom forskning är nästa steg att erhålla en docenttitel. För denna titel krävs att man slutfört en forskningshelhet som motsvarar ytterligare en doktorsavhandling. Beroende på disciplin inbegriper det här ungefär fyra till sju vetenskapliga referentgranskade artiklar utöver doktorsavhandlingen och helst ska dessa ha ett annat tematiskt fokus. En akademisk utvärdering av dessa alster samt av förmåga att undervisa inom högre akademisk utbildning ger titeln "docent" vid ett universitet.

Det finns personer vid offentliga institutioner vars arbete inbegriper vetenskaplig forskning. De har ofta doktorerat och är ofta också docenter. De här personerna är anställda vid statliga ämbetsverk som bedriver vetenskaplig forskning till exempel inom social- och hälsoområdet, nationella språk, demografi och familj- och ungdomspolitik. För att särskilja den här forskningen från universitetsforskning kallar man den ibland för sektorforskning.

I Finland är forskartiteln i den offentliga sektorn emellertid inte exklusiv för vetenskaplig forskning. I samband med Helsingforsmötet mellan Vladimir Putin och Donald Trump har pressen intervjuat "forskare" och "äldre forskare" med helt annan arbetsprofil. Det har rört sig om en titel som man använder vid en del ministerier och institut för personer som har utredande arbetsuppgifter. De här tjänstemännen har inte nödvändigtvis doktorerat eller publicerat referentgranskade alster.

För den breda allmänheten är det omöjligt att veta om den som uttalar sig i medierna är en forskare med vetenskaplig profil eller en person som uttalar sig i egenskap av utredande tjänsteman.

Speciellt med tanke på de forskare som arbetar inom den kvalitativt högtstående finländska sektorforskningen, borde vi i Finland sluta använda forskartiteln för tjänstemän med utredande uppgifter. Båda yrkesgrupperna är offentligt anställda men bara den ena bedriver vetenskaplig forskning.

Matilda Hellman forskningsledare Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning