Utökat nordiskt militärt samarbete

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

De nordiska ländernas försvarsministrar har undertecknat ett avtal som fördjupar samarbetet kring luftrummen i området.

Att det nyundertecknade avtalet har någon direkt anknytning till förhållandena till Ryssland är inget ministrarna skriver under på.

– Jag har inte lagt märke till att läget skulle vara spänt på något sätt. Vi har inga problem med Ryssland, och jag uppfattar heller inte landet som ett militärt hot. Men samtidigt kan vi inte blunda för vad som hände på Krim 2014, säger försvarsminister Jussi Niinistö (Blå).

Han får medhåll av den svenska ministern.

– Vi talar bara om fakta, och enligt läget just nu har vi bestämt oss för att uppgradera, säger Peter Hultqvist, försvarsminister.

– Samarbetet kommer att innefatta både övervakning av havs- och luftrum. Nato är hörnstenen för vår säkerhetspolitik, och vi är glada att Finland och Sverige också närmar sig, säger Frank Bakke-Jensen, Norges försvarsminister.

Avtalet som undertecknades kallas Noreca Mou, Nordic Cooperation for Air Surveillance Information Exchange MoU, och innebär i praktiken att länderna utökar sitt samarbete då det gäller utbyte av radarinformation. Det kan vara användbart till exempel i regionens norra områden där luftrummen är smala och observationer från ett land kan vara intressanta för andra länder. Avtalet undertecknades vid Nordliga gruppens möte i Helsingfors i går.

– Redan i dag övar de nordiska länderna tillsammans varje vecka, och vi ser fram emot att utöka det samarbetet. Det blir lättare tack vare att vi kan utbyta mer information, säger Jussi Niinistö under presskonferensen.

Ministrarna är överens om att samarbetet är ett steg i rätt riktning och Niinistö menar att arbetet med den tekniska utvecklingen är i gång och ska ta ungefär ett år. Finland planerar till exempel redan nu att ordna en storövning i stil med den svenska övningen Aurora 17. Där har i alla fall Sverige tänkt delta.

– Aurora var ett bra exempel på samarbete mellan våra länder. Vår övning kommer att vara liknande och inkludera både flyg- och militärstyrkor, säger Niinistö.

Också de övriga medlemmarna i gruppen Northern Group deltar i mötet. Hit räknas, förutom de nordiska och baltiska länderna, också Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Under mötet som avslutas i dag diskuterar gruppen säkerhetsfrågor som gäller Nordeuropa, men också situationen i närområdet och hur man kan utveckla försvarssamarbetet både på både regional och europeisk nivå. Under dagens möte diskuteras säkerhetsläget för Baltikum och Östersjöområdet. Eventuellt behandlar man också gemensamma försvarsövningar.

Finland är ordförande för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco under 2017.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning