Utnämning till toppjobb utlöste konflikt i Kyrkslätt – "Språkpolitik", anser SFP

Hans Hedberg (SFP) till vänster och Timo Haapaniemi (Saml) till höger har olika åsikter om processen där den nya bildningsdirektören utsågs. Bild: Arkiv

I Kyrkslätt ligger SFP och Samlingspartiet i luven på varandra sedan kommunstyrelsen sidsteppade förhandsfavoriten Mikael Flemmich och utsåg Eeva-Kaisa Ikonen till posten som ny bildningsdirektör. Enligt SFP handlar beslutet om språkpolitik. Samlingspartiet bestrider kraftigt påståendet.

En konflikt har blossat upp i Kyrkslätt kring utnämningen av en ny bildningsdirektör efter Hannele Kujala, som gick i pension i höstas efter över 30 år i kommunens tjänst. Kyrkslätt sökte en efterträd...