Utmarsch vid daghemmen på onsdag – många daghem stänger tidigt

Flera daghem i huvudstadsregionen stänger klockan 12 på onsdag. Bild: Mostphotos

På onsdag marscherar en del av daghemspersonalen ut klockan tolv, i protest mot förslaget till ny dagvårdslag. Många daghem i huvudstadsregionen blir tvungna att stänga tidigare.

Det är barnskötare, närvårdare och socionomer som deltar i protesten, som ordnas av fackförbunden JHL, Jyty, Tehy, Super och Talentia. Protesten riktar sig mot förslaget att skärpa behörighetskraven för daghemspersonalen och kulminerar i en manifestation vid Riksdagshuset klockan 13.

I städerna i huvudstadsregionen har man uppmanat familjerna att hålla barnen hemma på onsdagen om det är möjligt, eftersom personalstyrkan från klockan 12 på många håll kommer att vara betydligt mindre. I Helsingfors begränsas verksamheten enligt uppgifter på tisdagseftermiddagen i ett av fem daghem, men situationen lever och kan förändras. På svenskt håll är det enligt fostrans- och utbildningssektorn bara daghemmet Pärlan på Busholmen som stänger klockan 12, och barnen placeras i närområdet. Några daghem stänger tidigare men de flesta håller öppet som vanligt. Sektorn har inte utrett exakt hur många som deltar i utmarschen, men enligt uppgift är andelen inte särskilt stor.

I Esbo stänger däremot nio svenskspråkiga dagvårdsenheter klockan 12, medan resten har öppet som vanligt. På den finska sidan stänger hela 39 daghem. I Vanda håller två av fyra kommunala svenskspråkiga daghem öppet som vanligt, medan två stänger tidigare. Bland de finskspråkiga daghemmen stänger merparten tidigare under onsdagen. I Grankulla skarvar man med föreståndare och biträden i grupperna, och på svenskt håll är det bara en grupp som tvingas stänga tidigare.

Daghemmen har meddelat familjerna om arrangemangen under tisdagen.

Ut i kylan

Om förslaget till ny lag om småbarnspedagogik godkänns kan det drabba många av dem som nu jobbar på dagis.

I dag krävs högskoleutbildning av en tredjedel av personalen, medan två tredjedelar är barnskötare. Enligt förslaget skulle de här proportionerna ställas på ända, och en stor del av barnskötarna därmed hamna ute i kylan.

Också socionomer med inriktning på småbarnspedagogik skulle i framtiden hamna i en sämre position i förhållande till barnträdgårdslärare med pedagogie kandidatexamen.

Lärarfacket OAJ, dit barnträdgårdslärare med universitetsutbildning hör, applåderar för sin del lagförslaget och deltar inte i onsdagens utmarsch.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46